Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Groot Onderhoud Europaweg-West en kruising Rijnstraat

  • europaweg west assen
  • europaweg west assen

In opdracht van de gemeente Assen voerde Schagen Infra groot onderhoud uit aan de Europaweg-West. Daarnaast vernieuwden we de kruising met de Rijnstraat.

Rondweg Assen

De Europaweg-West is onderdeel van de rondweg Assen. We voerden het werk in fases uit, om de hinder voor de omgeving te beperken.

Kruising Rijnstraat

Veel schoolgaande kinderen maken gebruik van de kruising met de Rijnstraat om hun school te bereiken. De kruising is vernieuwd, zodat fietsers veilig kunnen oversteken. We realiseerden meer opstelvakken, nieuwe middengeleiders en een nieuwe verkeersregelinstallatie.

Asfalt

Een groot deel van het project bestond uit asfaltwerkzaamheden. We draaiden de asfaltlagen veelal warm-in-warm met meerdere van onze eigen asfaltspreidmachines.

Bezoek praktijkschool

Aan het werkvak is praktijkschool PrO Assen gevestigd. Daarom bezochten we twee groepen leerlingen en vertelden ze meer over werken in de wegenbouw en het project. Natuurlijk namen ze ook een kijkje bij de werkzaamheden.

Project in cijfers

Asfalt onderlagen en SMA-deklagen 3.330 ton
Asfalt geluidreducerende deklagen 19.420 m²
Beton bushaltes 202 m²
Printbeton 665 m²
Elementenverharding 3.000 eenheden
Markering 8,5 km belijning

360 m² figuratie

 

Recente projecten