Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Groot Onderhoud Schiermonnikoog

  • Schiermonnikoog
  • Schiermonnikoog

Op Schiermonnikoog voerden we groot onderhoud uit aan de Reddingsweg en de Prins Bernhardweg. Na een EMVI-aanbesteding van de gemeente Schiermonnikoog namen we het project aan.

Verbetering wegen

Er rijdt steeds meer verkeer op het eiland. Tractoren worden groter en zwaarder. Daarom voldeden de bestaande paden niet meer. De gemeente had een aantal zand-, schelpen- en puinpaden de laatste jaren aangepast naar lichte asfaltconstructies. Op enkele locaties waren deze verbreed met asfalt. Doordat een goede fundering ontbrak, zakten de verbredingen weg in de berm. Hierdoor ontstonden er scheuren in de verharding.

Werkwijze

Door de onderhoudsmaatregelen is de verharding opgewaardeerd en versterkt. In de uitvraag vroeg de gemeente om een oplossing die de levensduur van de verharding met vijftien jaar verlengt. We pasten asfaltwapening toe om de sterkte van de verharding te verbeteren. Ook konden we hierdoor een dunnere constructie aanbrengen. Dat is beter voor de ondergrond en omgeving. Maar ook duurzamer. We brachten minder asfalt naar het eiland.

Logistieke uitdaging

We voeren regelmatig werkzaamheden uit op de Waddeneilanden. Alle aanvoer moet via de boot. Daarom hebben we voor aanvang van de werkzaamheden een planning gemaakt. Die zag er als volgt uit:

  • Maandag: frezen verharding
  • Dinsdag: uitvullen verharding
  • Woensdag: aanbrengen asfaltwapening
  • Donderdag: aanbrengen deklaag

Deze planning stemden we af met de veerdienst. Vanwege het coronavirus was de dienstregeling beperkt, maar door de inzet van extra afvaarten en een extra boot hebben we de puzzel compleet gemaakt.

Project in cijfers

Freeswerk 2.000 m²
Asfalt 600 ton
Asfaltwapening 3.200 m²

Recente projecten