Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Groot Onderhoud Wegen 2016

  • Hooidijk Zwolle (1)
  • Hooidijk Zwolle (1)

Van juni tot en met december 2016 werkte Schagen Infra op diverse locaties in de gemeente Zwolle. Net als in 2014 en 2015 knapten we ook nu de wegen in de gemeente weer op.

Waterdoorlatende bestrating

We werkten onder andere aan de Ceintuurbaan, Stadshagenallee, Mastenbroekerallee, Hooiweg, Maatgravenweg en de Grenslaan. Naast het opknappen van de wegen, verbeterden we op diverse locaties ook de waterhuishouding. De gemeente Zwolle koos voor waterdoorlatende bestrating om het rioolstelsel en de rioolwaterzuivering te ontlasten. Te veel (schoon) regenwater ging naar de rioolwaterzuivering. Tevens wordt met het aanbrengen van waterdoorlatende bestrating verdroging van stedelijk gebied tegengegaan. Voor het aanbrengen van waterdoorlatende bestrating hanteren wij een speciale werkwijze.

Overlast beperken

De asfalt- en betonwerkzaamheden voerden we uit met ons eigen materieel. Op de belangrijke wegen werkten we ’s nachts, zodat we de overlast voor de omgeving beperkten en de doorstroom van verkeer overdag gewaarborgd was.

Beton

In 2015 bleek de ondergrond van één van de wegen slechter dan gedacht. Om de kosten voor de aanleg te beperken, stelde Schagen Infra toen voor de weg uit te voeren in beton. Beton is op slecht draagkrachtige ondergrond een betere keuze dan asfaltverharding. Normaal in aanleg duurder, maar in onderhoud goedkoper. In dit geval konden we de betonverharding goedkoper aanbieden dan de asfaltverharding. De bermverharding met een print brachten we gelijktijdig aan met de betonverharding. Omdat wij de betonproductie en -verwerking in eigen huis hebben, konden we snel schakelen en de betonverharding binnen de gestelde planning aanbrengen. Deze constructie is de gemeente Zwolle vorig jaar zo goed bevallen, dat ze voor 2016 zelf al bepaalden een aantal wegen uit te laten voeren in beton.

Project in cijfers

Asfalt 5100 ton
Betonverharding 10.000 m2
Straatwerk 4350 m2, waarvan 2245 m2 waterdoorlatende bestrating

 

Recente projecten