Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Herinrichting Burg. Bijleveldsingel, Vechtstraat en Hessenweg Hattem

  • Hessenweg Hattem
  • Hattem Bijleveldsingel Vechtstraat
  • Hattem Bijleveldsingel Vechtstraat
  • Hessenweg Hattem
  • Hattem Bijleveldsingel Vechtstraat
  • Hattem Bijleveldsingel Vechtstraat

In Hattem richtten we drie wegen opnieuw in: de Burg. Bijleveldsingel, Vechtstraat en Hessenweg. Aanleiding hiervoor was de staat van de wegen en de verkeersveiligheid. 

Veilige verkeerssituatie

De snelheid is verlaagd naar 30 km/u. We pasten het profiel aan en maakten de kruisingen gelijkwaardig. Zo is er meer ruimte voor fietsers en voetgangers ontstaan. De lagere snelheid van auto- en vrachtverkeer past daarbij.

Werkwijze

In de zomervakantie van 2020 zijn we gestart. We voerden de werkzaamheden gefaseerd uit om de overlast voor de omgeving te beperken. Eerst hebben we de Vechtstraat en Burg. Bijleveldsingel opnieuw ingericht. Begin 2021 gingen de werkzaamheden aan de Hessenweg van start. Voor de zomer van 2021 hebben we het project afgerond.

EMVI-plan

We wonnen deze aanbesteding op basis van de prijs en ons EMVI-plan. Hierin beschreven we de bereikbaarheid van aanwonenden en ondernemers, leefbaarheid en veiligheid van de omgeving en de manier waarop we communiceren. Dat is via onze app Schagen Infra, waarin we wekelijks projectupdates en foto’s plaatsten.

Duurzaamheidsmaatregelen

Ook duurzaamheid was een belangrijk aspect in het project. Een deel van het materieel dat we inzetten was elektrisch. Daarnaast koppelden we een gedeelte van de woningen binnen het projectgebied af van het hemelwater. We legden een regenwaterafvoer aan, zodat het regenwater niet in het gemengde rioolstelsel terechtkomt.

Maatwerk

Een groot deel van het project bestond uit maatwerk. Zo legden we tijdelijke parkeerplaatsen aan voor aanwonenden en werkten we soms zes dagen per week. De werkzaamheden aan de rotonde Geldersedijk, belangrijk voor de route tussen Hattem en Zwolle, voerden we ’s nachts uit. Via de app communiceerden we de details.

Project in cijfers

Opbreken elementenverhardingen en kantopsluitingen 14.500 eenheden
Freeswerk asfalt 24.000 m²
Grondwerk 5.500 m³
Riolering 950 meter
Kolken e.d. 265 stuks
Wegfunderingen 3.800 m²
Asfaltverhardingen 3.850 ton
Betonverhardingen 450 m²
Aanbrengen elementenverhardingen en kantopsluitingen 18.000 eenheden

Beelden werkzaamheden Hessenweg

Recente projecten