Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Herinrichting Jagtlusterallee Nieuwleusen

  • jagtlusterallee nieuwleusen
  • jagtlusterallee nieuwleusen

In opdracht van de gemeente Dalfsen voeren we werkzaamheden uit aan de Jagtlusterallee in Nieuwleusen en leggen we een fietspad aan naast de weg.

Werkzaamheden

We richten de Jagtlusterallee in als gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. In overleg met de gemeente Dalfsen en de provincie Overijssel hebben we het onderhoud aan de brug tussen de N377 en de Jagtlusterallee toegevoegd aan het project. De gemeente gaat voor duurzame oplossingen, daarom is gekozen voor een reflecterende asfaltdeklaag om te besparen op de openbare verlichting. Ook worden twee rotondes opgewaardeerd met led-verlichting en zonnecollectoren.

Uitvoeringsperiode

De werkzaamheden startten in februari ter plaatse van de brug tussen de N377 en de Jagtlusterallee. Voor de bedrijven op bedrijventerrein De Grift was de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden aan de weg van groot belang. Daarom voerden we de asfaltwerkzaamheden ’s nachts uit. Ondanks de bijkomende werkzaamheden, verwachten we het project in juni, binnen de gestelde opleverperiode, af te ronden.

Betonverharding

Het gedeelte van de Jagtlusterallee buiten de bebouwde kom, tussen het Zandspeur en de rotonde Westerveen, zouden we uitvoeren in asfalt. Uit aanvullend asfaltonderzoek en tijdens de freeswerkzaamheden bleek dat de bestaande verharding slechter was dan verwacht. Een nieuwe asfaltdeklaag zou niet het gewenste resultaat en de gewenste levensduur bereiken. Daarom besloot de gemeente Dalfsen om dit weggedeelte uit te voeren in beton. De voordelen zijn de lagere onderhoudskosten, een langere levensduur, minder spoorvorming en beton is beter bestand tegen het opdrukken van boomwortels dan asfalt. Daarnaast draagt de blijvend lichte kleur bij aan de veiligheid. Ook is het mogelijk om de betonverharding aan het eind van de levenscyclus te recyclen. Met onze speciale betonmachine brachten we het bermbeton in één werkgang aan met de rijbaanverharding.

App Jagtlusterallee

We houden de omgeving op de hoogte van het project via de app Jagtlusterallee. Deze app is gratis te downloaden in de app- en playstore. Via de app geven we actuele projectupdates, we plaatsen foto’s en het is voor volgers mogelijk om vragen te stellen en de tevredenheidsenquête in te vullen.

Project in cijfers

Verwijderen bestaande verhardingen 18.000 m²
Asfaltverharding met reflecterende deklaag 6.500 m²
Betonverharding incl. bermbeton 10.000 m²
Elementenverharding 2.500 m²

 

Recente projecten