Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Herinrichting Oostendorp Elburg

 • Elburg Oostendorp
 • Elburg Oostendorp
 • Elburg Oostendorp
 • Elburg Oostendorp Aquaflow
 • Elburg Oostendorp
 • Elburg Oostendorp
 • Elburg Oostendorp
 • Elburg Oostendorp
 • Elburg Oostendorp
 • Elburg Oostendorp
 • Elburg Oostendorp Aquaflow
 • Elburg Oostendorp
 • Elburg Oostendorp
 • Elburg Oostendorp

In april zijn we gestart met de herinrichting van een deel van de wijk Oostendorp in Elburg. We koppelen het hemelwaterriool af van het gemengde stelsel. Woningen en kolken in de straat sluiten we aan op het nieuwe Aquaflow-systeem: een nieuwe manier van waterbergen.

Nieuw materiaal en beplanting

De wegen in Oostendorp bestaan uit klinkers en asfalt. Dit materiaal verwijderen we. We bestraten de wegen opnieuw en brengen nieuwe tegels aan op de voetpaden. Ook voorzien we de groenstroken van nieuwe beplanting.

Bereikbaarheid woningen optimaal

We werken midden in een woonwijk. Door in korte fases te werken, houden we de bereikbaarheid van aanwonenden zo optimaal mogelijk. Natuurlijk ook voor de hulpdiensten. We informeren de omgeving via brieven, maar gaan vaak ook even bij de mensen langs. Zo stemmen we de planning van de werkzaamheden voor de deur met elkaar af.

Toepassing Aquaflow-systeem

Met het Aquaflow-systeem kunnen we hemelwater van wegen en daken in de wegfundering bergen, zuiveren en vertraagd afvoeren. Aquaflow kan net zoveel water bergen als een hemelwaterriool van 800 millimeter. Door het aanbrengen van Aquaflow in plaats van een rioolbuis, ontstaan er geen risico’s met kruisende kabels en leidingen en het bestaande vuilwaterriool.

Recente projecten