Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Herinrichting Oude Wetering

  • Oude Wetering
  • Oude Wetering

In opdracht van de gemeente Zwolle is Schagen Infra aan het werk in de wijk Stadshagen. We richten de Oude Wetering in als fietsstraat tussen de Belvédèrelaan en de Stuurmansweg.

Herinrichting

We voeren de herinrichting uit tussen eind september en half november 2017. Ook sluiten we de Eerdelaan en Sportlaan aan als fietspad op de Oude Wetering. Over de gehele lengte brengen we een wandelpad aan.

Bereikbaarheid en veiligheid

In overleg met de gemeente Zwolle informeren wij de aanwonenden over de bereikbaarheid en de omleidingsroutes die gelden tijdens de verschillende bewerkingen die we uitvoeren aan de Oude Wetering. Om ervoor te zorgen dat fietsverkeer de werkzaamheden veilig kan passeren, zetten we verkeersregelaars in bij werkzaamheden met machines.

Fietsstraat

De Oude Wetering wordt ingericht als fietsstraat. Dit is een fietsroute waarop auto’s zijn toegestaan. Het autogebruik wordt beperkt door het karakter en de inrichting van de straat. Zwolle is een echte fietsstad. Naast prachtige fietsroutes zijn fietsers in de stad vaak sneller op de plaats van bestemming dan personen die de auto hebben gepakt. De helft van de verplaatsingen in de stad vindt plaats op de fiets: het hoogste percentage van Nederland. Daarom kiest de gemeente Zwolle ervoor om het fietsnetwerk te blijven optimaliseren.

Project in cijfers

Frezen bestaande asfaltverharding 13000 m²
Grondwerk 2500 m³
Aanbrengen wegfundering 4800 m²
Aanbrengen asfaltverharding 2500 ton, waarvan 5000 m² rood
Aanbrengen rammelstrook beton 3900 m1
Aanbrengen slijtlaag 1900 m1

 

Recente projecten