Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Herinrichting Verlengde Maanderweg en Hakselseweg Ede

  • Hakselseweg Verlengde Maanderweg
  • Hakselseweg Verlengde Maanderweg
  • Hakselseweg Verlengde Maanderweg
  • Hakselseweg Verlengde Maanderweg
  • Hakselseweg Verlengde Maanderweg
  • Hakselseweg Verlengde Maanderweg
  • Hakselseweg Verlengde Maanderweg
  • Hakselseweg Verlengde Maanderweg
  • Hakselseweg Verlengde Maanderweg
  • Hakselseweg Verlengde Maanderweg

In Ede maakten we de Hakselseweg en Verlengde Maanderweg veiliger. We verbeterden het comfort voor fietsers en er is meer groen in de straten gekomen. In februari 2020 zijn we gestart met het vervangen van de riolering en verharding van de Hakselseweg. Aansluitend werkten we vanaf 2021 aan de Verlengde Maanderweg.

Werkzaamheden

Het project bestond uit een volledige herinrichting. Het riool vervingen we door een gescheiden stelsel, waarbij vuilwater en regenwater van elkaar gescheiden worden. Ook vernieuwden we de fiets- en voetpaden. En in plaats van de traditionele vierkante putkoppen brachten we ronde selflevel putkoppen aan: de Schagen Selflevel putrand 2.0. Groot voordeel van ‘onze methode’ is dat de putkoppen bij onderhoudswerkzaamheden in de toekomst hergebruikt kunnen worden. De putkop kunnen we laten zakken en na de onderhoudswerkzaamheden, bijvoorbeeld bij vervanging van een deklaag, weer omhoog halen. Zo komt de putkop naadloos in de nieuwe deklaag te liggen.

Fietsstraat

Beide wegen in Ede zijn nu fietsvriendelijker. De Hakselseweg richtten we zelfs in als fietsstraat. In de nieuwe situatie zijn auto’s daar te gast en wordt de snelheid van autoverkeer afgeremd door verkeersplateaus.

Milieu

We stonden tijdens dit project stil bij het milieu. Zo was er, vanwege de lanenstructuur, een bomenplan om schade aan bomen te voorkomen. Het straatwerk voerden we uit met elektrisch materieel, zoals een elektrische bandenzaag, trilplaat en trilstamper. Ook maakten we gebruik van machines die draaien op HVO-diesel. HVO is de meest duurzame dieselsoort van dit moment: volledig fossielvrij, hernieuwbaar en CO2-reducerend. Daarnaast stoot de diesel minder fijnstof, roet en stikstof uit.

Aanbesteding

Schagen Infra heeft het werk aangenomen door hoog te scoren op het kwaliteitsonderdeel. In het ingediende projectplan beschreven we de manier van samenwerken, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie en de manier waarop we de groenvoorzieningen zouden borgen tijdens de uitvoering. Concrete voorbeelden waren de shop-en-go-spots: speciale parkeerplaatsen bij ondernemers, zodat klanten en leveranciers dicht bij de deur kunnen parkeren. Ook zetten we de Schagen Infra-app in om de omgeving op de hoogte te houden van de voortgang van het werk.

Recente projecten