Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Herinrichting Zuidveenseweg

Schagen Infra voerde in 2014 op twee verschillende locaties in Steenwijkerland herinrichtingswerkzaamheden uit. Zowel op de Zuidveenseweg als op twee kruisingen met de Schansweg.

Zuidveenseweg

De Zuidveenseweg is de belangrijke verbindingsweg tussen Zuidveen en Steenwijk. Hier brachten we in de bebouwde kom van Steenwijk rijbaanversmallingen aan en legden we parkeer- en groenvakken aan. Bovendien is de openbare verlichting vernieuwd. Evenals de riolering van de G.W. Stroinkweg tot de Gasthuislaan. Met behulp van kunststof rijplaten bleven woningen en bedrijfspanden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bereikbaar.

Verkeersveiligheid

Daarnaast paste Schagen Infra de kruisingen van de Schansweg met de Wendakker en de Gagelsweg aan. We vervingen de deklaag van de rijbaan, versmalden het profiel en brachten middengeleiders aan. Ook verlegden we het fietspad deels. Daarmee optimaliseerden we de verkeersveiligheid.

Project in cijfers

Verwijderen elementenverhardingen 1.751 m²
Opbreken/frezen asfaltverharding 20.133 m²
Grondwerk ± 7.000 m³
Aanbrengen riolering 907 m
Aanbrengen fundering 3.436 m²
Aanbrengen elementenverharding ± 3.300 m²
Aanbrengen opsluitbanden 3.935 m
Aanbrengen asfaltverharding 2.528 ton
Aanbrengen betonverharding 216 m²
Aanbrengen slijtlaag 1.447 m²
Groenwerkzaamheden 6 st
Aanbrengen terreinmeubilair 30 st
Verwijderen markering 429  m²
Aanbrengen markering 5.67 km

Recente projecten