Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Innovatieve fietspaden Wethouder Alferinkweg Zwolle

Op een deel van de Wethouder Alferinkweg in Zwolle, wereldfietsstad, ligt sinds vandaag een innovatief fietspad. Het pad bestaat uit vijf verschillende producten van elk zestig meter lang. Deltion-leerlingen en genodigden waren bij de aanleg aanwezig. 

Proefvakken

In de afgelopen jaren ontwikkelde aannemer Schagen Infra nieuwe circulaire en duurzame producten. De gemeente Zwolle koos het fietspad langs de Wethouder Alferinkweg in Zwolle uit als pilotlocatie om deze mengsels en producten aan te brengen en te monitoren. En om samen te leren over de grenzen van duurzaamheid in relatie tot levensduur en comfort. Schagen Infra heeft de locatie vandaag voorzien van vijf proefvakken met verschillende innovatieve producten. Elk product is gericht op duurzaamheid en circulariteit. Dat wil zeggen dat er minder gebruik wordt gemaakt van nieuwe grondstoffen en dat er wordt bespaard op CO2.

“We zoeken naar innovatieve en duurzame manieren om de stad verder te ontwikkelen. Hierbij willen we de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De innovatieve producten van Schagen Infra zijn voor ons een hele mooie invulling van deze ambitie. Daarbij vind ik het ook nog eens prachtig dat we met twee van deze producten, het reductiepad en recyclepad, als stad een primeur hebben”, aldus Arjan Spaans, wethouder gemeente Zwolle.

White Topping

Het gaat onder andere om het product White Topping. Daarbij is er een dunne laag beton over het bestaande asfalt aangebracht. Dat gebeurde net voorbij de kruising met de Marsweg. Het asfalt hoefde niet afgevoerd te worden, waardoor er minder afvalstoffen zijn. Dit asfalt is gebruikt als onderdeel van de nieuwe constructie. Daarom is dit een duurzame oplossing. Ook was het aanbrengen van slechts een dunne betonlaag bij White Topping voldoende, waardoor er ongeveer 25% op nieuw materiaal bespaard is.

Ritspad®

De andere vier producten bracht Schagen Infra achter elkaar aan rondom de kruising met Park De Wezenlanden. Onder deze kruising liggen kabels en leidingen. Bij werkzaamheden hieraan wordt normaal gesproken een stuk van het wegdek verwijderd en daarna voorzien van nieuwe verharding. Dat is niet nodig met het Ritspad® dat hier nu ligt. Het beton werd in dit proefvak in één geheel aangebracht. Maar is het nodig, dan kunnen er elementen uit het pad worden gehaald. Daarna kunnen ze eenvoudig teruggeplaatst worden.

Reductiepad en Recyclepad

Beton(afval) uit andere projecten uit de gemeente is gebruikt als grondstof voor de nieuwe betonverharding van de zestig meter van het Reductiepad, dat naast het Ritspad® ligt. Zo wordt de CO2-belasting verminderd. Het Recyclepad is erop gericht om materiaal zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken in combinatie met zo min mogelijk cementgebruik. Er kan een recyclepercentage van 97% worden behaald! Het Reductiepad en het recyclepad worden in Zwolle voor het eerst toegepast.

Reflexcrete

Bij het aansluitende proefvak met Reflexcrete is de betonverharding voorzien van glasparels. Deze lichten op als fietsverlichting erop schijnt, waardoor de veiligheid verbetert. Door de reflecterende eigenschappen van Reflexcrete kan worden bespaard op openbare verlichting. Op andere locaties werd tot nu toe alleen de bermverharding ingestrooid. Op de Wethouder Alferinkweg is voor het eerst een pad over de hele breedte van glasparels voorzien.

Leerzame dag voor genodigden

Tijdens het ochtendprogramma legden zowel de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en Schagen Infra het belang van circulariteit en duurzaamheid uit aan Deltion-leerlingen en -leraren. Voor hen was het een leerzame ervaring om, naast de uitleg, direct te kunnen zien hoe de aanleg plaatsvindt. Wethouder Energietransitie Arjan Spaans en medewerkers van de gemeente Zwolle en Schagen Infra lieten genodigden ’s middags weten wat de voordelen van de innovatieve producten zijn. Ook deze groep kon direct zien hoe de producten aangelegd worden. Door de kennis van deze ontwikkelingen en gegevens uit de monitoring te delen, kunnen we samen per specifieke situatie (omgeving, gebruik, ondergrond) beter onderbouwen welke oplossing de meeste impact heeft op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Bekijk de proefvakken!

Iedereen is welkom om de proefvakken te bekijken. Schagen Infra vertelt graag meer over de innovatieve producten. Neem daarvoor contact op met Marc van der Weide via m.vanderweide@schageninfra.nl of via 038 – 477 82 42.

Verdere info over onze projectaanpak en de proefvlakken vindt u in de flyer Innovatieve fietspaden Zwolle.

Recente projecten