Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Innovatief fietspad Wethouder Alferinkweg Zwolle

  • innovatieve fietspaden
  • innovatieve fietspaden
  • innovatieve fietspaden
  • innovatieve fietspaden
  • innovatieve fietspaden
  • innovatieve fietspaden

Op een deel van de Wethouder Alferinkweg in Zwolle, beste fietsstad van de wereld, ligt vanaf begin november een innovatief fietspad. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 8 oktober werd de overeenkomst voor dit unieke project getekend door wethouder William Dogger van de gemeente Zwolle en Gert Brunink, directeur van Schagen Infra.

Proefvakken

Schagen Infra maakt asfalt en beton en brengt het aan op de weg. In de afgelopen jaren heeft de aannemer nieuwe mengsels en producten ontwikkeld. Het fietspad langs de Wethouder Alferinkweg in Zwolle is uitgekozen als pilotlocatie om deze mengsels en producten aan te brengen en te monitoren. In vijf proefvakken worden de innovatieve producten aangebracht. De proefvakken zijn allemaal zestig meter lang. Bijzonder hieraan is dat ze allemaal gericht zijn op duurzaamheid en circulariteit. Dat wil zeggen dat er minder gebruik wordt gemaakt van nieuwe grondstoffen en dat er wordt bespaard op CO2.

White Topping

Het gaat onder andere om White Topping. Daarbij wordt er een dunne laag beton over het bestaande asfalt aangebracht. Dat gebeurt net voorbij de kruising met de Marsweg. Het asfalt hoeft niet afgevoerd te worden, waardoor er minder afvalstoffen zijn. Daarom is dit een duurzame oplossing. Ook is het aanbrengen van slechts een dunne betonlaag bij White Topping voldoende, waardoor er ongeveer 25% op nieuw materiaal bespaard wordt.

Ritspad®

De andere vier producten worden achter elkaar aangebracht rondom de kruising met Park De Wezenlanden. Onder deze kruising liggen kabels en leidingen. Bij werkzaamheden hieraan moet normaal gesproken een stuk van het wegdek verwijderd worden en daarna voorzien worden van nieuwe verharding. Daarom komt hier het Ritspad® te liggen. Het beton wordt in dit proefvak in één geheel aangebracht. Maar is het nodig, dan kunnen er delen uit het pad worden gehaald. Bijvoorbeeld als er werkzaamheden aan de kabels en leidingen onder het pad uitgevoerd moet worden. Daarna kan het betonelement eenvoudig teruggeplaatst worden.

Reductiepad en recyclepad

Beton(afval) uit andere projecten uit de gemeente wordt gebruikt als grondstof voor de nieuwe betonverharding van de zestig meter van het Reductiepad, dat naast het Ritspad® komt te liggen. Zo wordt de CO2-belasting verminderd. Het Recyclepad is erop gericht om materiaal zo veel mogelijk opnieuw te gebruiken in combinatie met zo min mogelijk cementgebruik. Er kan een recyclepercentage van 97% worden behaald! Niet eerder zijn het Reductiepad en het Recyclepad toegepast, dus de gemeente Zwolle heeft hiermee de primeur.

Reflexcrete

Bij het aansluitende proefvak met Reflexcrete wordt de betonverharding voorzien van glasparels. Deze lichten op als fietsverlichting erop schijnt, waardoor de veiligheid verbetert. Door Reflexcrete kan worden bespaard op openbare verlichting. Op andere locaties werd tot nu toe alleen de bermverharding ingestrooid. Op de Wethouder Alferinkweg wordt voor het eerst een pad over de hele breedte van glasparels voorzien.

Meer informatie

De innovatieve producten worden in november aangebracht. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie!

Recente projecten