Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Innovatieve oplossingen N337 en N756

  • WhiteTopping N756
  • WhiteTopping N756
  • WhiteTopping N756
  • WhiteTopping N756
  • WhiteTopping N756
  • WhiteTopping N756

In opdracht van de provincie Overijssel voert Schagen Infra het project Asfaltonderhoud N337 en N756 uit. In september zijn we gestart. We verwachten het project in april 2019 af te ronden.

Innovatieve oplossingen

Een belangrijk speerpunt van de provincie is het investeren in innovaties. De provincie Overijssel daagt aannemers uit om mee te denken over innovatieve oplossingen die passen binnen de scope van het werk en leiden tot meerwaarde. In overleg is daarom besloten het fietspad langs de N756 tussen Wijhe en Raalte op een aantal proefvakken van White Topping te voorzien. Op de parallelweg van de N337 hebben we een deklaag van vezelversterkt asfalt aangebracht. Bij beide producten besparen we op grondstoffen.

White Topping

White Topping houdt in dat er een dunne betonoverlaging op de bestaande verharding wordt aangebracht. Door de toevoeging van vezels wordt het mengsel extra sterk, waardoor slechts een dunne laag beton voldoende is. We produceren het betonmengsel met vezels in onze eigen betoncentrale. De vezels, in dit project van basalt, worden al gebruikt in bijvoorbeeld betonnen vloeren, maar niet eerder om de dikte van de betonverharding te reduceren. In plaats van 16 centimeter is de betondikte op het fietspad langs de N756 slechts 12 centimeter. Dat is een reductie in materiaalgebruik van 25%.

SRA

Naast de werkzaamheden aan het fietspad hebben we onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de parallelweg van de N337. Dit wegvak was voorzien van een asfaltverharding en had op diverse locaties scheurvorming en schade aan de randen van het asfalt. In het bestek was voorgeschreven om de bovenste twee asfaltlagen te vervangen. In plaats hiervan hebben we de bovenste deklaag vervangen door vezelversterkt asfalt. Door de toepassing van aramidevezels, verspreid in het gehele mengsel, wordt scheurvorming tegengegaan en is de deklaag beter bestand tegen het ontstaan van spoorvorming. Dit is de eerste toepassing van SRA voor een provinciale weg.

Werken ter plaatse van spoorwegovergang

Voor het werken in de omgeving van een spoorwegovergang gelden strenge regels. In het geval van de N337 konden we meeliften op de buitendienststellingen van de spoorwegbeheerder. Deze werkzaamheden hebben we ’s nachts uitgevoerd.

Project in cijfers

Verlagen bermen 13 kilometer
Opschonen watergangen 4 kilometer
Freeswerk bestaande asfaltverharding 24.000 m²
Asfalt 3500 ton
White Topping 4800 m²

 

Recente projecten