Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Inrichting Hagedoornveld / Zwartewaterduinen Ameland

  • Ameland Staatsbosbeheer
  • Ameland Staatsbosbeheer

We zijn weer aan het werk op Ameland! In de duinen leggen we een betonfietspad aan. Daarnaast voeren we grootschalig grondwerk uit om de natuurlijke vegetatie terug te brengen. Het project, dat we uitvoeren voor Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland, bestaat uit vier delen, waarvan de eerste twee al van start zijn gegaan.

Terugbrengen natuurlijke vegetatie

Het eerste deelproject bestaat uit het terugbrengen van de natuurlijke vegetatie in de duinen. Opdrachtgever Staatsbosbeheer wil de authentieke vegetatie op het eiland terug hebben. De inheemse planten en struikensoorten komen terug als de bodem verschraald wordt. Daarom verwijderen we de humueuze bovenlaag door te plaggen. Het plagsel wordt gebruikt in de vorming van de nieuwe duinen. Ook kerven we duinen. Dit houdt in dat we duinenrijen weghalen. Zo krijgt de wind er weer vrij spel.

Inzet vliegtuig

Bijzonder aan deze werkzaamheden is de inzet van een vliegtuig. Met behulp hiervan is de hoogte van het bestaande terrein ingemeten. Deze gegevens verwerken we op een tekening. Door de ontwerptekening hierop te leggen, kunnen we het totale volume aan grondverzet bepalen. En de meest efficiënte manier van ontgraven, vervoeren en verwerken. In totaal gaat het om circa 15.000 m³ grondwerk.

Aanleg betonfietspad

Deelproject twee is de aanleg van een betonfietspad. Tussen het Westerpad en de Ballumer Blinkert vervangen we het schelpenfietspad door beton. De gemeente Ameland wil met de aanleg een impuls geven aan het toerisme. Bij slechte weersomstandigheden overstroomt het gebied af en toe. Door de aanleg van een betonpad op een zuidelijkere locatie blijft het pad beter toegankelijk.

Aanvoer via het water

Een van de grootste uitdagingen in dit project is het logistieke proces. Alle aanvoer moet via het water: mens, materiaal en materieel. Daarom werken we veel samen met lokale infrabedrijven en de rederij.

Deelproject 3 en 4

Ook het maaien van riet in natte omstandigheden behoort tot dit project. Net als het verlengen van het bestaande Westerpad tot aan het fietspad Hagedoornveld. Het is nog niet bekend wanneer deze werkzaamheden van start gaan.

Bezoek Ameland

Werken op een eiland is mooi, geeft uitdagingen maar biedt ook mogelijkheden. Het project leidt tot een nieuw stuk natuur op Ameland en maakt een bezoek aan het eiland om te fietsen of te wandelen zeker de moeite waard!

Project in cijfers

Grondwerk 20.800 m³
Plaggen 9.400 m³
Verwijderen wortels uit de bodem 295 are
Verwijderen begroeiing 645 m³
Aanbrengen hekwerk 5.100 m
Betonverharding 1.480 m³

Recente projecten