Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Laan van de Charleston

Na een EMVI-inschrijving heeft de gemeente Apeldoorn de reconstructie van de Laan van de Charleston gegund aan Schagen Infra. We maakten het gebied woonrijp en waren verantwoordelijk voor de asfaltdeklagen, het straatwerk, de groenwerkzaamheden en het onderhoud aan de brug.

Omgevingsmanagement

Communicatie bouwappmet de omgeving was tijdens de werkzaamheden van groot belang. Hiervoor zetten we verschillende middelen in. Naast informatiebrieven en een wekelijkse inloopgelegenheid, maakten we gebruik van de BouwApp. Dit is een app die gratis te downloaden is. Via de telefoon of tablet bleven volgers op de hoogte van de vorderingen.

Overlast beperken

Om de overlast te beperken, voerden we de werkzaamheden ter plaatse van de supermarkt en scholen uit tijdens de zomervakantie. Verkeer leiden we het gehele project om via duidelijke bebording.

Project in cijfers

Aanbrengen asfalt 842 ton
Aanbrengen betontegels 2323 m²
Aanbrengen trottoirbanden 1777,2 m1
Aanbrengen opsluitbanden 1773 m1
Aanbrengen bestrating 1420,5 m²
Bomen 95 stuks

 

 

Recente projecten