Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Meters maken in Emmen

  • deklagen deklagenprogramma emmen
  • deklagen deklagenprogramma emmen

In opdracht van de gemeente Emmen voerde Schagen Infra werkzaamheden uit in het buitengebied van de gemeente.

Reconstructie en groot onderhoud

Bij vier wegen voerden we een complete reconstructie uit. Drie andere wegen bestonden uit groot onderhoud aan de bestaande verharding. We voerden voornamelijk asfaltwerkzaamheden uit: op sommige wegen met meerdere machines gelijktijdig. We zijn in juni gestart en hebben het project voor de zomervakantie afgerond.

GPS

Het grondwerk bij de complete reconstructies voerden we uit met behulp van GPS. Door de toepassing van GPS konden we efficiënter werken. Het grondwerk in de verschillende werkgangen realiseerden we tot op een centimeter nauwkeurig. GPS was in dit geval mogelijk, omdat er weinig bomen stonden bij de betreffende wegen.

Project in cijfers

Nieuwe funderingslagen 19.205 m²
Asfalt 9350 ton
Elementenverharding 3850 eenheden

Recente projecten