Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

M(oeilijk) P(lanbaar) O(nderhoud) riolering 2013/2014

Evenals in 2013 voerde Schagen Infra in 2014 herstel- en onderhoudswerkzaamheden uit aan de riolering in Zwolle.

Meldingen

De gemeente Zwolle maakt zo’n 200 tot 300 keer per jaar melding van een probleem met huisaansluitingen en onveilige situaties in de bestrating of het wegdek.  Schagen Infra heeft een vaste ploeg van vier medewerkers beschikbaar. Zij beschikken onder meer over een camera met zender, om daarmee exact de locatie te bepalen waar een probleem zich voordoet.

Rioleringswerkzaamheden

Schagen Infra biedt de gemeente Zwolle op deze manier de benodigde expertise om klachten over en problemen met de riolering direct te verhelpen. Vanzelfsprekend zorgen wij daarnaast voor een adequate afwikkeling van de noodzakelijke herstelwerkzaamheden.

Project in feiten

– het opnemen, herstellen en herstraten van verhardingen;
– het repareren, vervangen of aanleggen van huisaansluitingen;
– het repareren van riolering.

Recente projecten