Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

N369 Ovonde Rottevalle Zuid

  • rottevalle
  • rottevalle

In opdracht van de provincie Fryslân realiseerde Schagen Infra een ovalen rotonde, een ovonde, op de N369 ter plaatse van de Ambachtsloane Rottevalle. In april 2016 zijn we gestart en eind mei 2016 rondden we onze werkzaamheden af.

Situatie

Na de opwaardering van de N369 tot aan Drogeham is de verkeersintensiteit aanzienlijk toegenomen. Vanuit zijwegen is het lastig en daarom ook gevaarlijk voor (fiets)verkeer om de N-weg op te rijden en over te steken. Om de verkeerssituatie veiliger te maken is vanuit de provincie Fryslân gekozen voor een ovonde.

Ovonde

Het werk aan de N369 was een UAV-gc-contract met een korte doorlooptijd. Door de bypasses die we aanbrachten, was verkeer in beide richtingen altijd mogelijk. Behalve tijdens de weekendafsluiting, vanaf vrijdagavond 6 mei om 18.00 uur tot en met maandagochtend 9 mei, 06.00 uur. We realiseerden een bijzonder type ovonde, waarvan er op dat moment slechts twee in Nederland te vinden waren.

Omleidingen

Omleidingen fase 1 week 15
Omleidingen fase 2 week 16 t/m 18
Omleidingen fase 3 weekendafsluiting 6 t/m 9 mei
Omleidingen fase 3 weekendafsluiting 6 t/m 9 mei
Omleidingen fase 4 week 19

Werkzaamheden

Met onze slipformpaver brachten we de kantopsluitingen en een overrijdbare band machinaal aan. De rammelstroken en middengeleiders voorzagen we van beton met print. Deze werkzaamheden voerden we handmatig uit. Daarnaast voerden we grondwerk uit en brachten we nieuw asfalt aan.

Beoordeling

Schagen Infra scoorde goed op de gekozen faseringsoplossing, aangezien deze weinig verkeershinder veroorzaakte voor weggebruikers en de omgeving. Ook de korte doorlooptijd en de inzet van een servicemedewerker op het werk die verkeersmaatregelen checkt en het werkterrein netjes hield, werden positief beoordeeld. Op de basisscholen in Rottevalle organiseerden wij een informatieles over de dode hoek van een vrachtwagen. Vragen, opmerkingen en ideeën over het project konden ingestuurd worden via internettool IMBY.

 

Project in cijfers

Profielfrezen 2010 m²
Sloopfrezen 1420 m²
Asfalt 1430 ton
Betonverharding printwerk 180 m²
Machinaal getrokken kantopsluitingen 270 m1

 

 

 

Recente projecten