Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Onderdoorgang Middelberterweg

Salverda Bouw en Schagen Infra hebben de opdracht gekregen van Grondexploitatiemaatschappij Meerstad C.V. om het definitief ontwerp te maken voor de onderdoorgang Middelberterweg. Dit is een onderdeel van de ontsluiting van de nieuwbouwwijk Meerstad in Groningen (stad).

Ontsluiting Meerstad

Om nieuwbouwwijk Meerstad bereikbaar te houden voor alle bewoners, is een veilige en snelle ontsluiting van groot belang. Daarom wordt de HOW (hoofdontsluitingsweg) aangelegd. Deze verbindt de wijk Meerstad met de N46, ter hoogte van afrit 1, Meerstad. Onderdeel van de HOW is de onderdoorgang Middelberterweg. Na overleg met diverse belangengroepen en bewoners is een onderdoorgang als meest wenselijk naar voren gekomen, omdat door deze oplossing de Middelberterweg op dezelfde hoogte blijft liggen. Zo wordt de uitstraling van deze eeuwenoude route niet aangetast en behoudt het dorp Middelbert een dorps karakter.

De opdracht

Na de meervoudig onderhandse voorselectie heeft de combinatie Salverda-Schagen de meest economische aanbieding gemaakt. Hierbij hebben wij een onderscheidend ontwerp ingediend ten aanzien van een betrouwbaar eindproduct, risicobeheersing en projectmanagement.

Salverda Bouw en Schagen Infra hebben een robuuste bouwmethode aangeboden door de onderdoorgang uit te voeren als een ‘betonnen bak’. Om te voldoen aan de esthetische eindsituatie ‘verdwijnt’ de betonbak onder de grond. De taluds worden glooiend afgewerkt en ingezaaid, waardoor de onderdoorgang opgaat in het landschap.

Fases

Het project wordt in twee fases opgepakt:

1.       Geïntegreerde bouwteamfase

Tijdens deze fase werken we het referentieontwerp uit tot een definitief ontwerp. Op 2 oktober zijn we hiermee van start gegaan. Op 1 april 2021 ronden we deze fase af.

2.       Realisatiefase (definitief ontwerp uitwerken tot uitvoeringsontwerp, realisatie en onderhoud)

Na acceptatie van het definitief ontwerp en de herziene aanbieding, volgt de periode waarin we het definitieve ontwerp uitwerken tot een uitvoeringsontwerp. Vervolgens start de realisatie en maken we de onderdoorgang Middelberterweg. Naar verwachting is het project in de zomer van 2022 gereed.

Samenwerking

Bijzonder in dit project is de hybride aanbestedingsvorm, ook wel ‘tweefasencontract’ genoemd. Hierbij vindt er een optimale samenwerking plaats in de ontwerpfase door in bouwteam met de opdrachtgever tot een gezamenlijk maakbaar ontwerp te komen. Daarnaast kan de Schagen Groep haar brede expertise inzetten ten aanzien van het ontwerp en de realisatie op het gebied van constructieve betonbouw (Salverda Bouw) en de wegenbouwkundige constructies (Schagen Infra).

Recente projecten