Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Onderhoud asfalt- en betonwegen

Vanaf de zomer 2013 tot november 2014 was Schagen Infra aan het werk in Westerveld. Behalve onderhoud aan betonwegen, voerden we veel kleinschalig onderhoud uit aan asfaltwegen.

Asfaltonderhoud

Bij de EMVI-aanbesteding gold, naast de verkeersafwikkeling en de communicatie met de omgeving, als vereiste ook dat het asfaltonderhoud aaneengesloten zou worden uitgevoerd. In 7 werkdagen zijn de benodigde bakken gefreesd en de hoeveelheid slijtlaag is binnen een week aangebracht. Schagen Infra heeft als één van de weinige grond-, weg- en waterbouwbedrijven het benodigde vakmanschap voor het aanbrengen van slijtlagen nog in huis.

Betononderhoud

Het onderhoud aan betonwegen betrof complete reconstructies: in de meeste gevallen is elementenverharding vervangen door beton. Alleen bij De Dikte, de Oude Hoogeveensedijk en de Noord Moa is beton aangebracht over bestaand asfalt.

Omleidingen

Gedurende de werkzaamheden zijn de wegen volledig afgesloten geweest en omleidingsroutes ingesteld.

Project in cijfers

Frezen asfaltverharding 15.871 m²
Grondwerk ± 11.000 m³
Aanbrengen asfaltverharding 4.915 ton
Slijtlagen 47.210 m²
Aanbrengen markering 5 km
Aanbrengen betonverharding 17.100 m²

Recente projecten