Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Onderhoud N838 Huissen – Gendt

In de zomer van 2014 heeft Schagen Infra onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de N838. Dit is de provinciale weg van Huissen naar Gendt. Voor een deel deden we dit in de nachtelijke uren, om sneller te kunnen werken.

Asfalt en bermbeton

We freesden het asfalt op de doorgaande wegen. Ook brachten we asfaltverharding (deels geluidsreducerend) en bermbeton aan.

Herstelwerkzaamheden

Salverda Bouw voerde in het kader van dit onderhoud herstelwerkzaamheden uit aan een brug, duiker en fiets- en voetgangersbrug.

Omgevingsvriendelijk

Bij de EMVI-aanbesteding was een omgevingsvriendelijke uitvoering van de werkzaamheden een voorwaarde. Om het verkeer veilige doorgang te verlenen tijdens de werkzaamheden, zette Schagen Infra 120 uur verkeersbegeleiders in.

Project in cijfers

Opschonen werkterrein incl. grondwerk bermen 140 are
Frezen wegmarkeringen 1.380 m²
Opbreken kantopsluitingen en elementenverhardingen 3.900 m²
Frezen asfaltverhardingen 31.164 m²
Aanbrengen/herstraten kantopsluitingen en elementenverhardingen 3.900 m²
Ter plaatse gestort beton 445 m¹
Aanbrengen asfaltverhardingen 6.470 ton
Aanbrengen wegmarkeringen en bebording 2.260 m²

Recente projecten