Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Realisatie HOV-as fase 1 Roden

  • Roden
  • Roden

In Roden verbeterden we de doorstroming van het verkeer en vernieuwden we het busstation. Dat deden we in opdracht van de gemeente Noordenveld. 

Werkzaamheden busstation

We vernieuwden het huidige busstation aan de Heerestraat. In de nieuwe situatie hebben bussen voorrang. Er verdwenen een aantal parkeerplaatsen en de omgeving is groener geworden door de aanplant van dertig nieuwe bomen. Een deel van de gebakken klinkers die we verwijderden, mengden we met nieuwe klinkers. Met dit materiaal hebben we het plein rondom het busstation opnieuw gestraat.

Omliggende wegen

Ook de Leeksterweg en Touwslager, die liggen aan de Heerestraat, werden aangepakt. Op de Leeksterweg pasten we de parkeerplaatsen aan. Daarnaast voorzagen we de wegen van een nieuwe, rode asfaltlaag.

Uitvoeringsperiode

Door het coronavirus zijn we later gestart met het werk. Een wens vanuit de omgeving was dat de werkzaamheden afgerond zouden zijn, voordat de Sinterklaas-inkopen werden gedaan. Daarom pasten we de voorgeschreven fasering aan van vijf naar slechts twee fases. Afstemming van de planning was van groot belang, omdat er ook andere partijen in het gebied werkzaam waren. Zo werd er gewerkt aan de lichtmasten en abri’s.

Project in cijfers

Asfalt 943 ton
Beton 375 m²
Straatwerk 4644 m²
Zweeds graniet 1306 m
Tegels 622 m²
Betonbanden 1858 m
Leiconbanden 60 m
Kolken 60 stuks

Recente projecten