Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Realisatie HOV-as fase 1 Roden

In Roden verbeteren we de doorstroming van het verkeer en vernieuwen we het busstation. Dat doen we in opdracht van de gemeente Noordenveld. 

Werkzaamheden busstation

We vernieuwen het huidige busstation aan de Heerestraat. In de nieuwe situatie hebben bussen voorrang. Er verdwijnen een aantal parkeerplaatsen en de omgeving wordt groener door de aanplant van dertig nieuwe bomen. Een deel van de gebakken klinkers die we verwijderden, mengen we met nieuwe klinkers. Met dit materiaal herstraten we het plein rondom het busstation.

Omliggende wegen

Ook de Leeksterweg en Touwslager, die liggen aan de Heerestraat, worden aangepakt. Op de Leeksterweg passen we de parkeerplaatsen aan. Daarnaast voorzien we de wegen van een nieuwe, rode asfaltlaag.

Uitvoeringsperiode

Door het coronavirus zijn we later gestart met het werk. Een wens vanuit de omgeving is dat de werkzaamheden afgerond zijn, voordat de Sinterklaas-inkopen worden gedaan. Daarom hebben we de voorgeschreven fasering aangepast van vijf naar slechts twee fases. Afstemming van de planning is van groot belang, omdat er ook andere partijen in het gebied werkzaam zijn. Zo wordt er gewerkt aan de lichtmasten en abri’s.

Project in cijfers

Asfalt 943 ton
Beton 375 m²
Straatwerk 4644 m²
Zweeds graniet 1306 m
Tegels 622 m²
Betonbanden 1858 m
Leiconbanden 60 m
Kolken 60 stuks