Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Realiseren fietstunnel bij Vathorst

Samen met ons zusterbedrijf Salverda Bouw ontwerpen en realiseren we in opdracht van de gemeente Amersfoort de fiets- en voetgangerstunnel onder Rotonde 2 bij Vathorst. Rotonde 2 blijft tijdens de werkzaamheden altijd beschikbaar voor verkeer, zodat we de overlast voor de omgeving beperken.

Verkeersdrukte

De verkeersdrukte rondom de wijk Vathorst in Amersfoort is door de ontwikkeling van de wijk toegenomen en gaat de komende jaren verder toenemen. Door de kruising van het fiets- en voetgangersverkeer met het autoverkeer bij Rotonde 2 in de Bergerboulevard ontstaat op drukke momenten stagnatie bij de rotonde. Hierdoor staat de doorstroming van het verkeer op de Bergerboulevard onder druk. Daarom leggen we hier een fiets- en voetgangerstunnel aan. Een uitdaging bij deze opdracht is de beschikbare ruimte. De rotonde ligt tussen een aantal woningen en restaurant De Hebberd ligt vlakbij.

Werkzaamheden

In augustus/september 2020 begint de feitelijke aanleg van de tunnel. De bouw van de tunnel wordt opgedeeld in 2 fases.

  • In fase 1 plaatsen we de gesloten tunnelmoot onder de rotonde aan de oostzijde. Ook worden dan beide toeritten aan de oost- en westzijde van de rotonde gebouwd. Hierbij blijft de westzijde van de rotonde open, zodat het gemotoriseerd verkeer door kan blijven gaan.
  • In fase 2 beginnen we met het bouwen van de gesloten tunnelmoot onder de rotonde aan de westzijde. Het gemotoriseerd verkeer wikkelen we dan af via de oostzijde van de rotonde.

UAV-gc

Dit project betreft een UAV-gc-contract in ‘Engineering en Construct’-vorm. Dit wil zeggen we zowel verantwoordelijk zijn voor de technische uitwerking als de realisatie van de tunnel met de daarbij behorende kwaliteitsborging (SE). Oplevering van het gehele werk staat gepland in juni 2021.