Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Reconstructie Beatrixweg Heerde

  • Wegwerkzaamheden Beatrixweg
  • Wegwerkzaamheden Beatrixweg

In opdracht van de gemeente Heerde voerde Schagen Infra vanaf juli tot en met oktober reconstructiewerkzaamheden uit aan de Beatrixweg in de wijk Hoorn in Heerde.

Werkzaamheden

Het project bestond uit het verwijderen van de asfaltverharding en uitvoeren van riolerings- en verhardingswerkzaamheden. Door het terugbrengen van straatbakstenen is het landelijke karakter van de wijk weer helemaal teruggekomen.

Plan van aanpak

Bij de aanbesteding dienden we een EMVI-plan in, dat voornamelijk gericht was op het bereikbaar houden van aanwonenden. Ons plan van aanpak werd als best beoordeeld! We werkten in korte werkvakken, zodat inritten na slechts enkele dagen weer toegankelijk waren voor auto’s. We voerden de werkzaamheden voor de aanliggende school in de zomervakantie uit, zodat we de hinder voor de leerlingen beperkten. Onze werkwijze was veilig voor zowel de omgeving als onze eigen medewerkers.

Project in cijfers

Opbreken asfaltverharding 2000m²
Opbreken fundering 3000m²
Opbreken elementen 3000 eenheden
Cunetverbetering (0,5m zand onder rijbaan) 1500m³
Aanleg IT-riool 526m
Huisaansluitingen en kolkaansluitingen 400m
Aanbrengen kolken 62 stuks
Aanbrengen puinfundering 3500m²
Aanbrengen gebakken straatstenen 3153m²
Aanbrengen betontegels en betonstraatstenen 872m²
Aanbrengen betonbanden 275m
Aanbrengen in het werk gestorte goot 994m
Aanbrengen beton voetpad geel 145m²

 

Recente projecten