Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Reconstructie De Tweeling fase 1 en 2

Schagen Infra is in de zomer van 2015 gestart met werkzaamheden aan bedrijventerrein De Tweeling in Veenoord/Nieuw Amsterdam. Dit is een industrieterrein in de gemeente Emmen, dat toe was aan een opknapbeurt.

Werkzaamheden

We vervingen de bestaande riolering volledig door een dubbel stelsel. Daarnaast vervingen we het asfaltfietspad door een pad van beton en brachten we nieuwe bestrating aan in een aansluitende woonstraat. Omdat de kademuren lek bleken, zetten we drie duikers in om de gaten te dichten.

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement was tijdens het project een belangrijk punt. Er zijn grote bedrijven op het terrein gevestigd. Afstemming van onze werkzaamheden op hun aan- en afvoer van materialen en producten was daarom noodzakelijk. Dit gebeurde dan ook bijna dagelijks.

Project in cijfers

Riool 3000 m1
Puinverharding 12000 m2
Asfalt 5600 ton
Straatwerk 10000 eenh
Gestuurde boring 100 m1
Betonfietspad 1200 m2
Planten van bomen 60 stuks

Recente projecten