Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Reconstructie fietspad Ossenzijl-Kalenberg-Wetering

In opdracht van de gemeente Steenwijkerland werken we op een bijzondere locatie langs het water in de Weerribben. We vervangen het asfaltfietspad langs Ossenzijl, Kalenberg en Wetering door beton.

Via het water

We verbreden het pad tot 1,5 meter. Eerst breken we het asfalt op en stellen we de bekisting in het werk. Vervolgens voeren we het beton aan. Dat gebeurt via het water. De betonverharding wordt handmatig verwerkt en afgewerkt.

Bereikbaarheid gebied

Aanwonenden in dit gebied zijn alleen te voet en met de fiets bereikbaar via het pad. Of met de boot via het water. Het pad is particulier terrein, maar wordt onderhouden door de gemeente. We werken dus in de ‘tuin’ van bewoners. Daarom hebben we met iedereen een afspraak gemaakt om wensen af te stemmen. Bijvoorbeeld over de hoogte van het pad ter plaatse van een woning. Langs het pad leggen we een tijdelijke platenbaan aan voor bestemmingsverkeer. Zo blijft iedereen bereikbaar.

Fasering en werkwijze

De opdrachtgever bepaalde de fasering en werkvolgorde. In november zijn we daarom begonnen met de werkzaamheden aan het pad tussen de komgrens van Kalenberg en de komgrens van Ossenzijl. Voor de Kerst ronden we de werkzaamheden in Ossenzijl af. Vanaf januari starten we in Kalenberg en tot slot werken we richting Wetering. Naar verwachting is het project eind maart gereed.

Project in cijfers

Betonverharding 10.681 m²