Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Reconstructie fietspad Ossenzijl-Kalenberg-Wetering

  • steenwijk-kalenberg
  • steenwijk-kalenberg

In opdracht van de gemeente Steenwijkerland werkten we op een bijzondere locatie langs het water in de Weerribben. We vervingen het asfaltfietspad langs het water in Ossenzijl, Kalenberg en Wetering door beton.

Via het water

We verbreedden het pad tot 1,5 meter. Eerst braken we het asfalt op en stelden we de bekisting in het werk. Vervolgens voerden we het beton aan. Dat gebeurde via het water. De betonverharding werd handmatig verwerkt en afgewerkt. Dat gebeurde als volgt:

Bereikbaarheid gebied

Aanwonenden in dit gebied zijn alleen te voet en met de fiets bereikbaar via het pad. Of met de boot via het water. Het pad is particulier terrein, maar wordt onderhouden door de gemeente. We werkten dus in de ‘tuin’ van bewoners. Daarom maakten we met iedereen een afspraak om wensen af te stemmen. Bijvoorbeeld over de hoogte van het pad ter plaatse van een woning. Langs het pad legden we een tijdelijke platenbaan aan voor bestemmingsverkeer. Zo bleef iedereen bereikbaar.

Fasering en werkwijze

De opdrachtgever bepaalde de fasering en werkvolgorde. In november 2020 zijn we begonnen met de werkzaamheden aan het pad tussen de komgrens van Kalenberg en de komgrens van Ossenzijl. Voor de Kerst rondden we de werkzaamheden in Ossenzijl af. Begin 2021 startten we in Kalenberg en werkten we richting Wetering.

Project in cijfers

Betonverharding 10.681 m²

Recente projecten