Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Reconstructie fietspad Vollenhoverweg

Schagen Infra voerde tussen 29 september en 28 november 2014 reconstructiewerkzaamheden uit aan het fietspad langs de N331, de Vollenhoverweg.

Betonnen fietspad

Tussen de rotonde Ettenlandseweg/Repelweg en de rotonde Steenwijkerweg in de gemeente Noordoostpolder vervingen we over 5,3 kilometer de asfaltlaag door een 3 meter breed betonnen fietspad. Alle aangrenzende doorsteken en inritten in de gemeente Noordoostpolder sloten we erop aan. Daarna brachten we de markering aan en werkten we de bermen af.

Korte uitvoeringsperiode

Schagen Infra voerde het werk aan de Vollenhoverweg in relatief korte tijd uit. De betonverharding moest uiterlijk 23 oktober 2014 – vier weken na aanvang van het werk –  al zijn aangebracht.

Project in cijfers

grond ontgraven, vervoerd en verwerkt 1.450 m³
elementenverhardingen herstraat 182 m²
frezen asfaltverharding 17.755 m²
betonverhardingen aangebracht 16.050 m²
asfaltverhardingen aangebracht 167 ton
markeringen aangebracht 5.7 km

Recente projecten