Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Reconstructie Lemsterweg in Langelille

  • lemsterweg langelille
  • lemsterweg langelille
  • lemsterweg langelille
  • lemsterweg langelille
  • lemsterweg langelille
  • lemsterweg langelille
  • lemsterweg langelille
  • lemsterweg langelille
  • lemsterweg langelille
  • lemsterweg langelille

De Lemsterweg in Langelille is toe aan een grote reconstructie. In opdracht van de gemeente Weststellingwerf voert Schagen Infra de werkzaamheden uit.

Bestaande situatie onveilig

De huidige weg ligt op veengrond. Door de verlaging van de waterstanden en door de droge zomers van de afgelopen jaren is de weg deels gaan zakken. Als gevolg hiervan zijn er over een grote lengte diepe scheuren ontstaan die gevaarlijk zijn voor het verkeer. En dan met name voor fietsers.

Reflecterende bermen

Aan de kant van de polder versmallen we de Lemsterweg. Ook brengen we aan beide zijden bermbeton aan met een steenprint en Reflexcrete. Dat houdt in dat we het beton voorzien van glasparels, waardoor het reflecteert. Hierdoor zijn de contouren van de weg goed zichtbaar in het donker. De stroken glasparels reflecteren alleen als er autolampen of fietsverlichting op schijnen.

Efficiënte werkwijze

Het bestaande asfalt verwijderen we met een frees met machinebesturing. We hebben de hele weg opgenomen met een 3d-wegenscan. Ook voerden we extra boringen uit om de dikte van het asfalt te bepalen. Op deze manier kunnen we heel nauwkeurig het vrijkomende schone freesmaterieel scheiden van het teerhoudende. Het voordeel hiervan is dat we zoveel mogelijk materiaal krijgen dat we in nieuw asfalt kunnen verwerken en dat we zo min mogelijk teerhoudend materiaal hoeven af te voeren en te storten.

Sterke asfaltconstructie

De Lemsterweg bestaat in de nieuwe situatie uit drie lagen asfalt en er geldt een maximum snelheid van 60 km/u. Om scheurvorming in de toekomst te voorkomen, brengen we een wapening aan van meshtrack. Door een compleet pakket aan te bieden en daarbij de risico’s voor de opdrachtgever te beperken, is ons plan als beste beoordeeld en mogen wij de werkzaamheden uitvoeren.

Project in cijfers

Bermbeton 1700 m1
Asfalt 1846 ton
Meshtrack 4800 m²

Recente projecten