Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Reconstructie Molenweg te Heino

  • Molenweg Heino
  • Molenweg Heino

Na een meervoudig onderhandse aanbesteding is Schagen Infra in april 2016 aan het werk gegaan in Heino. In opdracht van de gemeente Raalte reconstrueerden we de Molenweg.

Asfaltverharding

De verharding bestond voornamelijk uit klinkers. Deze vervingen wij door asfalt. Aangezien we de asfaltdeklaag in één fase en aaneengesloten moesten uitvoeren, draaiden we met drie asfaltmachines tegelijk. Twee kleine voor de rode fietsstroken en een grote voor de zwarte rijloper.

Prestatiemeting

We namen het werk aan door een EMVI-prestatiemeting. Dit betekende dat wij onszelf voor aanvang van het werk een cijfer gaven op diverse aspecten van het werk. Dit waren omgevingsmanagement, kwaliteitsborging verhardingen, verkeersmaatregelen en de communicatie met de opdrachtgever. Dit cijfer gaf ons een fictieve korting op de aanneemsom. Tijdens het werk beoordeelde de opdrachtgever ons op alle aspecten. Scoorden we hoger, dan kregen we een bonus. Bij een lagere score betaalden we een boete.

Doel behaald

Natuurlijk deden wij er alles aan om het werk naar tevredenheid van alle betrokkenen uit te voeren. We behaalden ons doel en scoorden nog hoger dan het cijfer dat wij onszelf van tevoren gaven.

Project in cijfers

Opnemen verhardingen 7000 m²
Ontgraven grond/zand 3700 m³
Aanbrengen riolering 188 m1
Leveren een aanbrengen fundering 6500 m²
Leveren en aanbrengen asfalt 2265 ton
Leveren en aanbrengen straatwerk 2900 eenheden

Recente projecten