Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Reconstructie N331 tussen Zwartsluis en Vollenhove

Schagen Infra heeft ingrijpende reconstructiewerkzaamheden uitgevoerd aan de N331, de Oppen Swolle, tussen Zwartsluis en Vollenhove. Die provinciale weg is opgewaardeerd tot Gebiedsontsluitingsweg (GOW). Om langzaam en snelverkeer te scheiden is de hoofdrijbaan op de dijk verbreed.

Werkzaamheden

Op de beide kruispunten is een middengeleider aangebracht. Bij de splitsing met de Veerweg legden we een rotonde aan. Landbouw- en fietsverkeer wordt over de parallelweg onder aan de dijk geleid. De parallelweg trokken we door, legden we voor een deel nieuw aan en een deel verbreedden we.

Uitvoeringsperiode

Voorjaar 2014 is gestart met de werkzaamheden, die Schagen Infra op basis van EMVI uitvoerde. De hoofdrijbaan is – ondanks extra werkzaamheden als gevolg van de veenondergrond – met een vertraging van slechts 10 werkdagen opgeleverd.

Parallelweg

Medio augustus 2014 startten we met de werkzaamheden aan de parallelweg. Deze werd, evenals de rotonde in de hoofdrijbaan, op 1 augustus 2015 opgeleverd. We bouwden de Oppen Swolle om tot GOW, waar fietsers, landbouwverkeer en automobilisten veilig gebruik van kunnen maken.

Natuurbouw

Aan de herinrichting van de `Grote Buitenlanden’ – de oeverlanden van het Zwarte Meer – kwam natuurbouw te pas. Schagen Infra dempte daar watergangen en verlegde de zomerdijk, waardoor de natuur in dit gebied werd uitgebreid.

Project in cijfers

grondwerk 85.000 m³
leveren en verwerken zand 49.500 m³
aanbrengen asfaltverhardingen 29.900 ton
aanbrengen markeringen 39.000 m¹
aanbrengen bermverharding 21.000 m¹

Week 11 2016
Betoninfra plaatst in de nieuwsbrief van maart 2016 het volgende artikel.
Beton perfect voor parallelweg op veen

Week 28 2015

Genemuidenactueel.nl besteedt aandacht aan onze wegwerkzaamheden aan de N331 en plaatst enkele foto’s.
Werk aan rotonde bijna rond

Week 26 2015
De rotonde N331-Veerweg begint vorm te krijgen.

Foto’s werkzaamheden aan de N331.

Recente projecten