Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Reconstructie parkeerterrein Educalaan

In juni 2014 is Schagen Infra gestart met de werkzaamheden voor de herinrichting van een deel van het Burgemeester Dekker Sportpark. In de vakantieperiode is in korte tijd de indeling van het terrein aan de Educalaan veranderd.

Veilige fietsroute

De oude asfalt- en elementenverharding bij de velden van ASV Dronten, het indoor-centrum Flevoparq en het overdekte zwembad Overboord is deels vervangen en deels vernieuwd. Er zijn 86 extra parkeerplaatsen aangelegd. Tegelijkertijd is ook het bestaande rijwielpad verlengd. Fietsers bereiken het sportpark nu gescheiden van gemotoriseerd verkeer.

Bouwteam

Bij de EMVI-inschrijving voor dit werk heeft Schagen Infra het beste ontwerp ingediend. De opdrachtgever heeft deel uitgemaakt van het bouwteam van dit project. Hierbij is ook de straatverlichting gemoderniseerd en bij de eindoplevering in december 2014 kreeg de groenaanplant een facelift.

Project in cijfers

Opbreken kantopsluiting 2.795 m
Opnemen en afvoeren elementenverharding 6.666 m²
Opnemen en afvoeren straat- en trottoirkolken 71 stuks
Ontgraven, vervoeren en bewerken 6.316 m³
Aanbrengen fundering 17.875 m²
Leveren en aanbrengen elementenverharding 7.929 m²
Leveren en aanbrengen asfaltverharding 1.767 ton
Leveren en aanbrengen bomen en struiken 12.528 stuks

In de media

Stadswerk, het magazine voor professionals op het gebied van de leefomgeving, plaatste in juni 2015 het volgende artikel over dit project:
Werken in een bouwteam – Positieve ervaring in Dronten

 

Recente projecten