Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Revitalisering industrieterrein Voorst A in Zwolle

In opdracht van de gemeente Zwolle reconstrueerde Schagen Infra wegen op Voorst A in Zwolle. We knapten de Rieteweg, Katwolderweg en Gasthuisdijk op.

Meer parkeerplaatsen

We vervingen de klinkerverharding op zand door asfaltverharding op menggranulaat. Ook creëerden we meer langsparkeerplaatsen om het parkeren op de rijbaan tegen te gaan.

Omgevingsmanagement

Goed omgevingsmanagement was belangrijk bij dit project, in verband met de bereikbaarheid van de bedrijven op het industrieterrein. Daarom deelden we het werk op in drie fases. Per fase bezochten we de bedrijven en bespraken we de planning tot in de detail.

Nachtwerk

Om de hinder te beperken voerden we de werkzaamheden deels ’s nachts uit. Dit ging met name om het verwijderen van de klinkers en aanbrengen van de fundering en asfaltverharding.

Project in cijfers

Riolering 250 m1 IT-riool aanbrengen
900 m1 huisaansluitingen vervangen
Grond ontgraven 4966 m³
Diverse betonbanden 1850 m1
Aanbrengen betongranulaat 6550 ton
Asfalt 3279 ton

Recente projecten