Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Ritspad® Amsterdam

In opdracht van Port of Amsterdam leggen we nog dit jaar ons innovatieve, circulaire fietspad aan: het Ritspad®. 

Circulaire aanbesteding

Aan het begin van de zomer wonnen we de ambitieuze, circulaire aanbesteding van Port of Amsterdam in samenwerking met het adviesbureau Copper8. Daar introduceerden we het idee om een monoliet fietspad circulair en demontabel te ontwerpen om aan de uitvraag te voldoen. Een kostenefficiënte opbreking en restwaarde waren leidend.

Monoliet waar het kan, modulair waar het moet

Onder het motto ‘monoliet waar het kan, modulair waar het moet’ is het pad uitgedacht. De basis wordt gevormd door een innovatief, CO2-arm betonmengsel met daarin een hoge mate van hergebruikt betongranulaat dat lokaal beschikbaar is. We minimaliseren de constructiedikte door de toevoeging van vezels. En door tijdens de aanleg een randvoorziening mee te storten in de constructie, is het pad na opbreking eenvoudig te herstellen of als geheel te verplaatsen (re-use).

Planning

Na een succesvolle proef op ons eigen terrein in Hasselt, wordt het Ritspad® nog dit jaar aangelegd in Amsterdam. Port of Amsterdam heeft hiermee de officiële primeur. Het project wordt verder aangekleed met biobased straatmeubilair en er is veel aandacht voor de biodiversiteit. Bij alle maatregelen is een zo hoog mogelijke vorm van duurzaamheid nagestreefd.

Meer informatie?

Download de app ‘Schagen Infra’ en volg ‘Ritspad® Amsterdam’. Via onze app houden wij geïnteresseerden op de hoogte.

Project in cijfers

Beton 4000 m²
Aanpassen slootkanten
Insectenhotels 3 stuks

Recente projecten