Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Rotonde N711 Kamperhoekweg / Visvijverweg

In opdracht van Provincie Flevoland hebben wij van 3 t/m 26 april 2023 groot onderhoud uitgevoerd aan de rotonde N711 Kamperhoekweg / Visvijverweg. De oude asfaltverharding vertoonde gebreken, waardoor deze moest worden vervangen. Ook voldeed de rotonde niet meer aan de nieuwste landelijke ontwerprichtlijnen. Een ingrijpende renovatie is was nodig.

Wat hebben we gedaan?

We hebben de volledige asfaltconstructie van de huidige rotonde vervangen. Hierbij zijn ook de aansluitingen van de Kamperhoekweg en de Visvijverweg meegenomen. De nieuwe rotonde heeft in het midden een bredere overrijdbare strook gekregen. Dit voor verkeer dat te lang is om over de rijbaan van de rotonde te kunnen rijden. De (rammel)strook is aangelegd met printbeton, bestaand uit Coblle-stone motief. Een bijkomend voordeel hiervan is dat onkruid niet de mogelijkheid krijgt om te groeien. Printbeton is daarmee onderhoudsvrij en toekomstbestendig.
Naast de rotonde, zijn ook de aansluitende fietspaden aangepakt. Daar is de asfaltverharding vervangen door betonverharding. Daarnaast zijn de fietsoversteken iets verlegd, waardoor de afstand van de oversteek t.o.v. de rotonde weer voldoet aan de landelijke richtlijnen.

Duurzame werkwijze

Een belangrijk onderdeel van de uitgevoerde werkzaamheden is duurzaamheid. De Provincie Flevoland hecht veel waarde aan een circulaire werkwijze. Ook bij Schagen Infra vinden we dat belangrijk. Op dit project heeft zich dit geuit in het gebruik van een duurzaam betonmengsel, met een MKI score van € 8,50. Dit betekent een reductie van 70% ten opzichte van een regulier betonmengsel. MKI staat voor Milieu Kosten Indicator en vat de milieu-impact van een materiaal of product samen in een score. Deze score wordt uitgedrukt in Euro’s. Hoe lager de score, hoe beter dit is voor het milieu.

Daarnaast draaiden alle machines op het project op 100% HVO diesel. Dit is volledig fossielvrije diesel en verlaagt de CO2-uitstoot met 90% ten opzichte van gewone diesel.

Project in cijfers 

Asfalt 1.585 ton
Menggranulaat 1.115 ton
Beton 800 m2
Grondwerk 865 m3
Straatwerk 528 eenheden
Profileren bermen 2.700 m2

 

Recente projecten