Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Verbeteren fietsroute Haskerdijken – Heerenveen

  • Haskerdijken
  • Haskerdijken

In opdracht van de gemeente Heerenveen verbetert Schagen Infra de fietsroute tussen Haskerdijken en Heerenveen.

Veilig en comfortabel

Van eind september tot eind december vergroten we de veiligheid en het comfort voor fietsers op de Leeuwarderstraatweg. In de huidige situatie is de weg aan beide kanten voorzien van een erg smal fietspad. We realiseren een nieuw fietspad van 2,5 meter breed van beton, waarop fietsers in beide richtingen fietsen. Met onze eigen betonmachine brengen we de betonverharding aan.

Bomen

Bijzonder aan het project is dat we maar liefst 150 bomen leveren en aanbrengen in de baan die vrijkomt door het verwijderen van één van de bestaande fietspaden.

Afstemming omgeving

We werken samen met de aanliggende bedrijven en bewoners die aan dit deel van de weg zitten. Hierdoor beperken wij de overlast en kan de bedrijfsvoering gewoon doorgaan.

Project in cijfers

Opnemen bestaande asfaltverharding fietspad 6000 m²
Grond ontgraven 3000 m³
Herstraatwerk 4500 m²
Nieuw betonpad 6000 m²

Recente projecten