Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Verbreden fietspaden langs provinciale wegen Friesland

  • verbreden fietspaden fryslan
  • verbreden fietspaden fryslan

In de provincie Fryslân verbreden we zeven fietspaden met een totale lengte van ruim twintig kilometer.

Betondikte

In de aanbestedingsfase werden de inschrijvers beoordeeld op de aangeboden betondikte. Schagen Infra behaalde de maximale korting door een betondikte van elf centimeter aan te bieden. Hierbij garanderen wij dezelfde kwaliteit op het gebied van sterkte en duurzaamheid ten opzichte van het uitgangspunt: een betondikte van zestien centimeter.

White Topping

De huidige paden bestaan uit asfalt van gemiddeld drie meter breed. We bouwen ze om naar betonfietspaden van 3,5 meter breed volgens het White Topping-principe. Dit houdt in dat we de bestaande asfaltconstructie in de gewenste hoogte en het gewenste profiel frezen. Het vrijkomende freesmateriaal verwerken we in de uitgegraven fundering voor de gevraagde verbreding. Daaroverheen brengen we, waar technisch gezien mogelijk, een dunne betonlaag aan, versterkt met vezels. Met het White Topping-principe besparen we op grondstoffen en het vervoer ervan en zijn er geen ingrijpende maatregelen aan de bestaande verharding nodig.

Maatwerk

De toepassing van White Topping is maatwerk. Na het frezen wordt beoordeeld of de ontstane ondergrond geschikt is voor de toepassing ervan. Mocht dit niet draagkrachtig genoeg zijn, dan kiezen we alsnog voor de oplossing van zestien centimeter beton zonder vezels.

Snelfietspaden

Snelfietspaden zijn ruim en comfortabel. Ze nodigen mensen uit om steeds vaker de fiets te pakken. Bijvoorbeeld om naar hun werk te gaan. Door de aanleg van snelfietsroutes is de bereikbaarheid van woon-werklocaties beter geworden.

Project in cijfers

Freeswerkzaamheden asfaltpaden 60.000 m²
Verwerken vrijkomend freesmateriaal in cunet verbreding 10000 m²
Leveren en verwerken beton 70000 m²
Opbreken en Aanstraten bestaande inritten 2000 eenheden
Afwerken bermen 70000 m²

Recente projecten