Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

‘Vergevingsgezinde fietspaden’

Schagen Infra is in 2014 ingeschakeld bij de uitvoering van een pilot-project. Het was een onderzoek in het kader van `Op weg naar Duurzaam Veilige fietsinfrastructuur’.

Kamperzeedijk

Aan beide zijden van het fietspad langs de Kamperzeedijk in Kampen hebben we over een lengte van 450 meter een proefvak aangelegd. Voor 1/3 deel bestond deze uit bermbeton, 1/3 uit groen kunstgras en 1/3 uit grijs kunstgras. Daarnaast is ook een tegelvak aangelegd met een 3D-print van een verhoging in de berm.

Sneek

Voor een tweede pilot in het kader van ditzelfde onderzoek is op het fietspad langs de Lemmerweg in Sneek tijdelijk speciale belijning aangebracht.

Pilot provincies

De pilot is opgezet door de provincies Overijssel, Utrecht en Friesland. Proeven worden in de diverse gemeenten uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Adviesbureau Royal Haskoning DHV. Uit de resultaten van de onderzoeken moet duidelijk worden welke infrastructurele maatregelen geschikt zijn om het groeiende aantal eenzijdige fietsongevallen met ouderen in te dammen.

Project in cijfers

Fietspad Kamperzeedijk

Aanbrengen bermbeton 900 m¹
Frezen beton 600 m¹
Bestrating 65 m¹
Aanbrengen kubussymbool op tegel 16 st
Aanbrengen banden 90 m¹

Fietspad Lemmerweg

Belijning 250 m¹
Slijtlaag 250 m¹

Recente projecten