Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Bouwteam Ontwikkeling Rijnstate Elst

Projectnieuws


03-06-2021

Aanleg tijdelijk fietspad

Langs de Regenboog leggen we een tijdelijk fietspad aan. We voorzien het pad van asfalt. Daarnaast zijn ook de werkzaamheden op het afgesloten terrein van start gegaan!

Alle projectupdates

In Elst wordt een nieuwe ziekenhuisvoorziening van Rijnstate gebouwd. Om hiervoor ruimte te maken, voert Schagen Infra werkzaamheden uit aan de weg. Ook richten we de openbare ruimte rondom de ziekenhuisvoorziening in. 

Levendige verblijfsruimte

Onze werkzaamheden starten op maandag 31 mei. We verleggen de Spoorlaan en de watergangen. Ook leggen we vrijliggende fietspaden aan. Als de bouw van het ziekenhuis bijna gereed is, starten we met de inrichting van het gebied rondom het nieuwe gebouw. Deze omgeving richten we in met hoogwaardige materialen, groen en meubilair. Zo ontstaat er een prettig verblijfsgebied.

Contact

Werkzaamheden Elst


T. 038 – 477 82 98
E. Stuur een e-mail