Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

De Zuidmaten Beilen

Projectnieuws


10-12-2015

Week 50, 10 december

Onze straatwerkzaamheden aan het fietspad langs De Zuidmaten zitten er bijna op. Volgende week is het fietspad klaar.

Zo lang de verkeerslichten op de kruising Industrieweg/De Zuidmaten in werking zijn, blijft De Stroom afgesloten. Ter plaatse van De Stroom straten we de fietsoversteek.

Ook straten we het fietspad op de kruising Industrieweg/Bellweg. Volgende week ronden we deze werkzaamheden af.

Op 17 december brengen we asfalt aan tussen de rotonde van de Domoweg en de kruising Industrieweg/De Zuidmaten. Ook op de Wattweg, tegen De Zuidmaten aan, brengen we asfalt aan.

De kruising Industrieweg/De Perk openen we morgen weer voor verkeer.

Alle projectupdates

Na een EMVI-inschrijving heeft de gemeente Midden-Drenthe de reconstructie van bedrijventerrein De Zuidmaten in Beilen gegund aan Schagen Infra.

Werkzaamheden

De werkzaamheden gingen van start in augustus 2015. We brachten nieuwe riolering aan op het bedrijventerrein. Daarnaast verbreedden we de rijbaan van De Zuidmaten en vervingen we de klinkers door asfalt, zodat we de doorgaande route konden verleggen van de Industrieweg naar De Zuidmaten. Naast de rijbaan legden we een vrijliggend fietspad aan. Ook verbeterden we het stationsgebied.

Fases

We deelden het werk op in fases, zodat de bereikbaarheid van de aanliggende woningen en bedrijven gegarandeerd bleef. Door middel van bebording was duidelijk via welke weg. Per fase ontvingen aanwonenden en aanliggende bedrijven een informatiebrief. Daarnaast konden ze elke donderdag van 09.30 tot 10.30 uur voor vragen en opmerkingen terecht in de keet van Schagen Infra op het terrein van verfvoordeelcentrum Dolfing, tijdens het inloopuur. De uitvoerders waren hier aanwezig.

Informatievoorziening

Het project bouwappwas te volgen via de BouwApp, die gratis te downloaden is. Via telefoon of tablet bleven volgers op de hoogte van de vorderingen van de werkzaamheden. Dit was een eenvoudige manier om op de hoogte te blijven van het project.

Uitvoerders

Uitvoerders op het werk waren René ten Caat en Erwin Beens.

Tekeningen en documenten
Faseringstekening Zuidmaten Beilen
Omleidingsroutes Beilen

Contact


De Zuidmaten, Beilen 038 - 477 17 41
Stuur een e-mail

Delen

Deel deze pagina op: