Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Ritspad® bij Ryptsjerk open

  • ritspad fryslan
  • ritspad fryslan
  • ritspad fryslan
  • ritspad fryslan
  • ritspad fryslan
  • ritspad fryslan
  • ritspad fryslan
  • ritspad fryslan
  • ritspad fryslan
  • ritspad fryslan

Vanaf vrijdag 3 juli kunnen fietsers veilig van Ryptsjerk richting Zwartewegsend en Tytsjerk. Voorheen moesten zij de provinciale weg N361 oversteken om richting het kruispunt bij de E10 te komen. Dit is nu niet meer nodig. De eerste fietsers kregen dan ook wat lekkers.

Veilige fietsoversteek

Half juni zijn we gestart met de aanleg van het fietspad langs de provinciale weg. Een mooie investering in verkeersveiligheid in Fryslân. “Daar ben ik blij mee”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. Voorheen lag er een betegeld voetpad. Fietsers maakten hier gebruik van, wat zorgde voor onveilige situaties. In het veiliger maken van de provinciale weg met de komst van de Centrale As, is het realiseren van een volwaardig fietspad meegenomen. Voorzitter van Doarpsbelang Ryptsjerk, Jurjen Stellingwerf, is blij dat fietsers nu veilig bij de verkeerslichten kunnen oversteken.

Monoliet waar het kan, modulair waar het moet

Tussen de afslag IJpeysingel bij Ryptsjerk en kruispunt E10 legden we ons innovatieve Ritspad® aan. Bijzonder hieraan is dat we het betonfietspad als één geheel aanbrachten (monoliet), maar na een opbreking is het pad eenvoudig te herstellen. Het uitgenomen element kunnen we terugplaatsen en opnieuw aan elkaar verbinden, zodat het pad weer de voordelen van een monoliet betonpad heeft.