Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Samen succesvol; de N34 is weer opengesteld voor verkeer

 • n34 floow asfalt
 • n34 groene streep
 • n34 floow tunnel
 • n34 floow asfalt
 • n34 groene streep
 • n34 floow tunnel

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming is de N34 tussen de rotonde Witte Paal en de N343 (Haardijk) tijdelijk afgesloten geweest. Tijdens de afsluiting is door het team van FLOOW veel werk verzet. Zo is de rijbaan vernieuwd en verbreed, is er duurzame bermverharding aangelegd en hebben de tunnels bij de Lentersdijk, Willemsdijk en Boshoek hun definitieve bestemming gekregen. De werkzaamheden zijn binnen de afgesproken planning behaald en de weg is zelfs twee dagen eerder opengesteld voor het verkeer.

In opdracht van de provincie Overijssel werkt de combinatie FLOOW, bestaande uit de bedrijven Schagen Infra, Salverda Bouw en Reef Infra voor het eerst samen in een dergelijk prestigieus project van deze omvang. Des te meer een geweldige prestatie waarbij de bedrijven hebben laten zien dat ze in deze korte periode succesvol én als één team samenwerken aan de realisatie van de N34.

Omgeving

De combinatie FLOOW wil ook de omgeving bedanken voor haar geduld tijdens de werkzaamheden. De betrokkenheid is hoog. Veel bewoners uit Hardenberg en omgeving hebben de belangrijke momenten, zoals het inrijden van de twee viaducten, vol bewondering gevolgd en bekeken op de daarvoor bestemde tribunes of via een online platform.

Omgevingsmanager Ellen de Waard: ‘Het is fijn om te zien dat de bewoners uit Hardenberg zo betrokken zijn. We realiseren dit project echt samen met Hardenberg en haar bewoners. Dat maakt de klus een stuk eenvoudiger’.

Feiten en weetjes

Om een beeld te geven van het werk dat is verzet tijdens deze afsluiting hebben we een aantal feiten en weetjes op een rijtje gezet.

 • Het oude asfalt van wegvak 1 is gefreesd, circa 6.000 ton. Dit zijn 250 volgeladen vrachtwagens.
 • Er is 11.000 ton nieuw asfalt aangebracht. Dit zijn 440 volgeladen vrachtwagens.
 • De ingereden tunnelmoot Willemsdijk weegt 1.700 ton.
 • De ingereden tunnelmoot Boshoek weegt 1.500 ton.
 • De prefab elementen Lentersdijk zijn gemaakt door Van der Linden Beton.
 • De bermverharding bestaat uit 88.000 stenen.
 • De lengte van wegvak 1 dat voorzien is van nieuw asfalt is 4.400 meter.
 • Tijdens de afsluiting waren er circa 200 medewerkers dagelijks aan het werk (management, uitvoerders, ploegen etc.)
 • Dagelijks waren er circa 80 medewerkers aan het werk voor/bij de tunnels (van timmerlieden tot vlechters).
 • En in totaal zijn er circa 35 voertuigen op de bouwlocatie geweest (tractoren, dumpers, vrachtwagens, asfaltspreidmachines en walsen).

CO2-reductie en MVO-maatregelen

Duurzaamheid en MVO zijn belangrijke onderdelen in het project. Ook in dit project hebben we een aantal maatregelen doorgevoerd die CO₂-besparend zijn en bijdragen aan een schoner milieu.

 • De bemaling is aangesloten op het energienet.
 • De bemaling wordt beperkt doordat de viaducten op locatie zijn voorgebouwd.
 • Tijdens het project wordt er gebruikgemaakt van logistiek zonder papier (LZP). Formulieren worden digitaal afgehandeld.
 • De keuringen worden ook digitaal uitgevoerd middels Gapless.
 • De bouwaansluitingen zijn aangesloten op groene stroom.
 • Voor rondgang op het project wordt er gebruikgemaakt van een elektrische auto.
 • Er wordt voor minimaal 300.000 euro ingezet aan SROI.