Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Schagen Infra blijft verduurzamen

 • betonmachine
 • vrachtwagens
 • terrein schagen
 • zeef
 • tanken hvo
 • Elektrisch materieel
 • betonmachine
 • vrachtwagens
 • terrein schagen
 • zeef
 • tanken hvo
 • Elektrisch materieel

Met de aanschaf van twee nieuwe vrachtwagens en twee betonmachines is Schagen Infra weer een stukje duurzamer aan het werk. En dat is niet de enige manier waarop we actief bijdragen aan een duurzamere wereld.

Toekomstbestendig ondernemen

Schagen Infra bestaat sinds 1951. Al meer dan zeventig jaar zijn wij bezig met de wereld om ons heen. We vernieuwen en verbeteren onze processen en producten en hebben daarbij aandacht voor de leefomgeving. Dat doen we aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De SDG’s vormen een programma om de wereld in de toekomst mooier en duurzamer te maken. We kunnen niet aan alle zeventien SDG’s bijdragen, daarom hebben we er zeven geselecteerd die voor ons relevant zijn. Hierop kunnen wij verschil maken, zonder daarbij andere doelen te schaden. Daaraan werken we elke dag: de SDG’s vormen ons strategisch kompas.

Uitbreiding wagenpark

Zeer recent schaften we twee nieuwe Scania-8x2ws-transportauto’s aan. Deze auto’s voldoen aan de hoogste normen op het gebied van uitstoot en veiligheid. Ook voegen we twee nieuwe betonmachines met schone Stage-V-motoren toe aan ons machinepark. Het gaat om een Miller 2530 die we gebruiken voor de aanleg van betonpaden tot 2,5 meter breed en het aanbrengen van lijnconstructies. En een Miller 6040 waarmee we betonpaden tot zes meter breed kunnen aanleggen. Beide machines zijn uitgerust op basis van machinebesturing. Als brandstof voor ál ons rijdende en verwerkende materieel maken we gebruik van HVO100. Daarmee verminderen we de CO2-uitstoot met 90%.

Nieuw silogebouw

Afgelopen winterperiode realiseerden we een nieuw silogebouw met weegbruggen onder de silo’s. Zo voorkomen we overbelading. De nieuwe siloruimte van ruim 1200 ton helpt ons het aantal mengselwisselingen van de asfaltcentrale te verminderen. Hierdoor beperken we het energieverbruik van de asfaltcentrale.

Elektrische driedekszeef

Naast een efficiëntere en energiezuinigere asfaltproductie streven we er ook naar het recyclingasfalt steeds beter toe te passen. We hebben daarom een elektrische driedekszeef gekocht voor een nog nauwkeurigere sturing bij de productie van onze asfaltmengsels. Zonder enige uitstoot scheiden we nu de fracties van elkaar, die we daarna weer gedoseerd toepassen in nieuw asfalt. Door deze werkwijze is een hoger recyclingpercentage mogelijk.

Elektrisch klein materieel en wagenpark

Op de bouwplaats werken we volop met elektrisch materieel. We maken gebruik van meerdere sets elektrische trilplaten, sleuvenstampers en betonzagen. Om uitstoot in binnenstedelijk gebied te voorkomen, hebben we een elektrische, lichte vrachtauto aangeschaft. Ook rijden steeds meer collega’s inmiddels elektrisch. We hebben meer dan dertig laadpalen bij onze kantoren, nevenvestigingen en op onze bouwplaatsen gerealiseerd. Kortom: de elektrificatie van ons wagenpark is in volle gang.

100% groene stroom

Onze kantoren, loodsen en keten hebben we voorzien van zonnepanelen en warmtepompen voor verwarming en koeling. Daarnaast kopen we 100% groene stroom in.

We blijven onze producten en processen vernieuwen en verbeteren en hebben daarbij alle aandacht voor de leefomgeving.