Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Schagen Infra: meer dan asfalt en beton

Bij Schagen Infra denken veel mensen aan het aanbrengen van asfalt en beton. Maar wij doen meer!

In het kader van het bestek Groot Onderhoud Wegen 2015 van de gemeente Zwolle brengen wij op dit moment waterdoorlatende bestrating aan. Dit gebeurt in de straten Aa-park, Vlist en Schipbeek.

We verwijderen de bestaande verharding. Vervolgens koppelen we de bestaande kolken af van het riool. Na het aanbrengen van grove menggranulaat met daarover een laagje Noors split ten behoeve van de waterdoorlatendheid, brengen we op straatzand waterdoorlatende klinkers aan. De gelegde bestrating strooien we af met Noors split.

De gemeente Zwolle kiest voor waterdoorlatende bestrating om het rioolstelsel en de rioolwaterzuivering te ontlasten. Te veel (schoon) regenwater gaat nu naar de rioolwaterzuivering. Tevens wordt met het aanbrengen van waterdoorlatende bestrating verdroging van stedelijk gebied tegengegaan. Op deze manier werkt Schagen Infra samen met de gemeente Zwolle aan een beter (stedelijk) milieu!