Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Schagen Infra onderdeel van Bouw Idee Café

Infra met impact: dat is het onderwerp van Bouw Idee Café op donderdag 5 november. Schagen Infra is hiervoor uitgenodigd om te praten over infrastructurele oplossingen die wij als kans zien om een positieve bijdrage te leveren aan de natuur, klimaatdoelen en het welzijn van gebruikers van een omgeving. 

Producten Schagen Infra

Tijdens de uitzending lichten we twee van onze innovatieve, duurzame producten toe: Noxite en White Topping.

  • Noxite
    Dagelijks stoten het verkeer, de industrie en ook de huishoudens giftige en luchtvervuilende stoffen uit. Deze stikstofoxiden, die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen, ademen we allemaal in en komen in het milieu terecht. Noxite bestaat uit natuurlijk granulaat met een coating van titaniumdioxide. Deze stof werkt als katalysator om, met behulp van de zon, de schadelijke stikstofdeeltjes om te zetten in onschadelijke stoffen. Door Noxite in een oppervlakbehandeling te verwerken, wordt stikstof direct aan de bron omgezet in deze onschadelijke stoffen. Dat betekent directe winst voor de volksgezondheid en het milieu. Lees hier meer over Noxite.
  • White Topping
    Door White Topping reduceren we betondiktes. We voorzien het betonmengsel van kunststof vezels, die het beton versterken. Er zijn geen ingrijpende maatregelen nodig aan de bestaande verharding. Doordat we minder beton toepassen, besparen we op grondstoffen en dus op CO2. Meer informatie over White Topping is hier te vinden.

Nieuwsgierig?

De uitzending van aanstaande donderdag is live te volgen via de website van De Bouw Maakt Het: SLIM. Via de website kun je je aanmelden.

Bouw Idee Café

Op tien donderdagen organiseert Bouwend Nederland het Bouw Idee Café in samenwerking met Cobouw. Professionals uit alle hoeken van de bouw en infratechniek verkennen kansen van innovaties van nu en de toekomst. Samen met ketenpartners, innovators en opdrachtgevers. Het zijn stevige, inspirerende gesprekken met een grote rol voor het digitaal aanwezige publiek.