Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Schagen Infra ontwikkelt samen met opdrachtgevers nieuwe uitzetvoeg in betonverhardingen

Veel voorkomende problemen bij uitzetvoegbetonverhardingen worden veroorzaakt door zogenoemde “spattingen”. Dit zijn schades aan betonverhardingen die ontstaan door uitzetting van het beton als gevolg van temperatuurverschillen. Spattingen ontstaan meestal ’s zomers en kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor het verkeer.

Vanuit de afdeling Advies, Onderzoek en Ontwikkeling van Schagen Infra is in nauw overleg met diverse opdrachtgevers het probleem van spattingen onderzocht en is gezamenlijk een nieuwe uitzetvoeg ontwikkeld.

Schagen Infra gaat de komende maanden de ontwikkelde uitzetvoeg uitvoeren in diverse betonwegen en –paden, waarna de komende zomer de uitzetvoegen worden gemonitord.

Wilt u meer weten van deze ontwikkeling, neem dan contact op met Ronald Diele, hoofd Advies, Onderzoek en Ontwikkeling.