Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Schagen Infra krijgt opdracht provincie Fryslân na winnende pitch

 • beton fietspad
 • beton fietspad

Schagen Infra heeft opdracht gekregen van de provincie Fryslân om het fietspad langs de N355 tussen Leeuwarden en Tytsjerk te verbeteren volgens het principe van White Topping.

Uitvraag

De vraag van de provincie Fryslân was breder dan alleen het fietspad langs de N355. In Friesland is sprake van fietspaden die niet meer voldoen door schades en een te smal profiel. Via het innovatie-atelier deed de provincie een uitvraag met als doel een realistische en duurzame oplossing voor fietspaden in de provincie. Hierbij beoordeelden ze de ideeën van de inschrijvers op uitvoerbaarheid, levensduur, ruimtelijke kwaliteit en innovatie. Schagen Infra kwam daarbij naar voren als aannemer met de beste oplossing!

White Topping

Schagen Infra verbreedt en overlaagt de bestaande verharding met een dunne laag beton volgens het principe White Topping. Door zo dun mogelijk te construeren, besparen we op het gebruik van grondstoffen. Het voordeel van betonverhardingen is de lange levensduur en hoge mate van comfort. De constructie is sterk genoeg om wortelgroei te weerstaan. Om toch een hoge sterkte en lang levensduur te garanderen, voegen we kunststof vezels toe. Door hoogovencement toe te passen in het mengsel stoten we 60% minder CO2 uit ten opzichte van het referentiemengsel.

Voordelen oplossing

De voordelen van onze oplossing op een rij:

 • Geen ingrijpende maatregelen aan de bestaande verharding en fundering nodig;
 • Besparing op het gebruik van grondstoffen door dun construeren;
 • 60% minder CO2 uitstoot;
 • Lagere LCC dan andere alternatieven;
 • 100% hergebruik van betonverharding mogelijk (circulaire beton);
 • Minimale hinder door hoge productie, snelle uitharding en weinig voorbereidende werkzaamheden;
 • Optimale veiligheid door goede (nacht)zichtbaarheid;
 • Hoog comfort, door vlak- en stroefheid;
 • Weinig onderhoud nodig.