Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Hernieuwbare energie

De energietransitie is een veelomvattend onderwerp en een maatschappelijke opgave. Schagen Infra neemt daar verantwoordelijkheid in door hiermee bewust bezig te gaan. Dit doen we op verschillende manieren.

Energieverbruik

Allereerst focussen we ons op ons eigen energieverbruik. De helft van de energiebehoefte voor de kantoren wekken we op door PV-panelen. Het is onze ambitie om alle energie op te wekken met behulp van de wind en zon. De energie die we inkopen is windenergie. In onze bedrijfsprocessen willen we uiteindelijk volledig gebruikmaken van hernieuwbare energie. Dat houdt in dat wij altijd op zoek zijn naar de nieuwste technieken om toe te passen. Hoe de toekomst van de energie eruit gaat zien, weten we niet, maar dat het gaat veranderen wel. En daarin leggen we de lat hoog. Energie heeft nu nog voor 60% aandeel in de uitstoot van broeikasgassen. Wat ons betreft vermindert dat zo snel mogelijk. Ons doel is om meer zonnepanelen aan te leggen en we zoeken alternatieven voor ons gasverbruik. Bekijk de actuele opbrengst van onze zonnepanelen.

Maatregelen tot nu toe

  • We vervangen zo veel mogelijk voertuigen op fossiele brandstof door elektrische voertuigen. 20% van onze personenauto’s zijn inmiddels elektrisch. Ook hebben we een kleine elektrische vrachtwagen en een elektrische vrachtwagen met laadkraan.
  • We tanken 100% HVO in al onze machines en vervangen waar mogelijk het materieel met fossiele brandstof. Daarbij kiezen we voor elektrische machines of machines die aan de hoogste normen op het gebied van uitstoot en veiligheid voldoen. Daarmee verminderen we de CO2-uitstoot met 90%.
  • Onze nieuwe bouwunits voorzien we standaard van bewegings- en lichtsensoren en ledlampen.
  • We kopen op alle bouwplaatsen 100% groene stroom in via Pure Energie.
  • Onze kantoren, loodsen en directie-units hebben we voorzien van zonnepanelen en warmtepompen voor verwarming en koeling. Hierdoor besparen we 50% op ons stroomverbruik ten aanzien van verwarmen en koelen.
  • Er loopt een proef met zonnepanelen en accusystemen op onze schaftwagens. Tot nu toe verloopt de proef boven verwachting.
  • In 2021 realiseerden we een nieuw silogebouw. De nieuwe siloruimte met een capaciteit van ruim 1200 ton helpt ons het aantal mengselwisselingen van de asfaltcentrale te verminderen. Hierdoor beperken we het energieverbruik van de asfaltcentrale.
  • Bij de inhuur van (groot) materieel zoeken we naar duurzame alternatieven. Zoals de inzet van elektrisch materieel.

Contact

Adriaan van Andel

Directeur verwerving


T. 038 - 477 17 41
E. Stuur een e-mail