Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Duurzame leefomgeving

Naar verwachting neemt de verstedelijking verder toe de komende jaren. Daar proberen we slim op in te spelen. Bijvoorbeeld door goed na te denken over de manier waarop onze projecten kunnen bijdragen aan een duurzame omgeving op de locaties waar we ze uitvoeren.

Gebruiksvriendelijk en duurzaam

Wij denken na over schone lucht in steden. Zo hechten wij bijvoorbeeld veel waarde aan het verbeteren en verduurzamen van fietspaden. Het nemen van de fiets is daardoor een aantrekkelijker alternatief voor de auto. Ook denken we na over de functies van wegen en andere soorten verhardingen. Want naast dat wegen bedoeld zijn voor vervoer, kunnen zo ook dienen voor warmte- en stroomopwekking. Zo werken we mee aan gebruiksvriendelijke, duurzame leefomgevingen.

Contact

Erik van de Worp

Projectmanager Circulariteit


T. 038 - 477 17 41
E. Stuur een e-mail