Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Economische groei

Het creëren van waardig werk en stabiele economische groei past bij ons als familiebedrijf.

Continuïteit

De missie van ons familiebedrijf is het zorgen voor continuïteit. Dit langetermijndoel zorgt voor rust en stabiliteit, zowel voor de onderneming als het personeel en de aandeelhouders. Veel medewerkers die familie van elkaar zijn en langdurige dienstverbanden zijn daar sprekende voorbeelden van. Continuïteit vanuit de aandeelhouders zorgt voor ‘geduldig’ kapitaal en een sterke financiële en onafhankelijke positie. Hiermee financieren we duurzame groei van de onderneming.

Familiebedrijfscultuur

We bieden onze circa 200 medewerkers een sociale en veilige werkomgeving, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er is dan ook weinig personeelsverloop. Het ziekteverzuim is laag en we beschikken langdurig over de expertise van onze medewerkers. Binnen onze familiebedrijfscultuur zijn medewerkers onderling betrokken en werken we informeel samen. We bieden doorgroeikansen en faciliteren loopbaanontwikkeling. Binnen onze organisatie hebben wij een gezonde mix van ervaren medewerkers en young professionals.

Circulariteit

Begrippen als duurzaamheid en circulariteit passen als vanzelfsprekend bij ons bedrijf. De visie daarop is dat ons bedrijf alleen een toekomst heeft als we zorgdragen voor ons milieu en onze omgeving. Zo hebben ook volgende generaties een duurzame toekomst. Enkele cultuurwaarden die ons familiebedrijf kenmerken zijn betrokkenheid, inspraak, trots, passie, optimisme en zelfstandigheid. Deze waarden bepalen ons bedrijfs-DNA en zijn zichtbaar in het werk dat we dagelijks uitvoeren.

Werken bij Schagen Infra

Verhalen van onze collega’s en de vacatures zijn te vinden op onze werken-bij-website.

Contact

Adriaan van Andel

Directeur verwerving


T. 038 - 477 17 41
E. Stuur een e-mail