Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Klimaatactie

Duurzaamheid vinden wij belangrijk. Ons doel is om de nare gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

Parijs-akkoord

We hebben de aarde heel hard nodig en daarom zijn we er zuinig op. Dat houdt ook in dat we de grenzen van de aarde niet willen opzoeken. Dus kijken we naar de manier waarop we de uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen. Zowel in onze eigen bedrijfsvoering als in de exploitatie van de door ons opgeleverde zaken. Zo dragen wij bij aan de afspraken van het Parijs-akkoord. In dit akkoord is vastgelegd dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% is gereduceerd ten opzichte van 1990.

Klimaatverandering

Het klimaat laat zich niet regelen. Sommige gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. Daarom denken we na over een manier waarop we beter kunnen inspelen op de gevolgen hiervan. Dichtbevolkte gebieden hebben vaak te maken met versteende leefomgevingen. Versteende gebieden vormen een probleem bij hitte en bij extreme regenval. Naar verwachting nemen ze allebei sterker toe als gevolg van klimaatverandering. Door te kijken naar producten met goede afwatering en een hoge hittebestendigheid kunnen we de gevolgen reduceren. Ook denken we na over de manier waarop we ‘groen’ en de lokale biodiversiteit in elk project kunnen optimaliseren. Zo dragen we bij aan een leefbare omgeving onder veranderende omstandigheden.

Contact

Adriaan van Andel

Directeur verwerving


T. 038 - 477 17 41
E. Stuur een e-mail