Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Verantwoorde consumptie en productie

Het verantwoord omgaan met de aarde en onze omgeving vinden wij belangrijk.

Natuurlijke bronnen

Wij zijn altijd op zoek naar oplossingen die niet schadelijk zijn voor de gezondheid en de natuur. Daarbij proberen we efficiënt gebruik te maken van natuurlijke bronnen en synthetische grondstoffen te vervangen door grondstoffen die in de natuur aangroeien en daarbij CO2 uit de lucht opnemen. Hout is hiervan een voorbeeld.

Circulaire economie

De essentie van verantwoord produceren komt tot uiting in de circulaire economie. Circulariteit houdt voor ons in dat we in alle opzichten willen voorkomen dat we met afval blijven zitten aan het einde van de levensduur. Daarbij zijn wij kritisch door niet alleen te kijken naar onze processen, maar ook naar onze eigen houding. We proberen moeilijk of niet-herbruikbare producten te vermijden. Dat vraagt om een slim ontwerp en een kritische houding van onze medewerkers. Als we afval niet kunnen voorkomen, dan scheiden we het.

Hergebruik van materiaal

We onderzoeken bij alle facetten van onze onderneming hoe we meer circulair kunnen werken. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in het toepassen van hergebruikt materiaal in de producten die we leveren. In asfalt is circa 60% eerder gebruikt, voor beton is dit circa 20%. We zijn bezig met de ontwikkeling om deze percentages verder op te laten lopen. In onze dagelijkse werkzaamheden willen we in alle opzichten meer en meer circulair werken. Zo zamelen wij ons kantoorafval zorgvuldig in en wordt het goed afgevoerd. Bedrijfskleding gaat niet in de prullenbak maar wordt gescheiden ingezameld en hergebruikt. Ook nemen we keer op keer onze bedrijfsbrede inkoop onder de loep om verantwoorde producten in te kopen.

Contact

Erik van de Worp

Projectmanager Circulariteit


T. 038 - 477 17 41
E. Stuur een e-mail