Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Opleiden en afstuderen

Elk jaar bieden wij tientallen studenten van alle opleidingsniveaus een stageplaats aan. De stagiairs worden actief begeleid door hun leidinggevende. Een groot deel van onze medewerkers is na een stageperiode bij ons blijven werken. 

Erkend leerbedrijf

Schagen Infra is een erkend leerbedrijf. We hebben leermeesters in dienst die hun vakkennis overbrengen aan de leerlingen.

Bbl

Door onze deelname aan InfraVak stromen leerlingen in bij ons bedrijf. Tijdens hun opleiding gaan ze gemiddeld één dag per week naar school en werken ze vier dagen per week bij ons.

Mbo

Aan mbo-leerlingen bieden wij stages en leerprojecten aan. Ook organiseren we themaweken voor deze doelgroep. Via de Vrienden van de GWW Infra voorzien we de leerlingen van praktijkinformatie. Door voor een echte opdrachtgever te werken, ontwikkelen zij goede communicatieve vaardigheden en een juist beeld van de praktijk.

Hbo en wo

Bij Schagen Infra kun je stage lopen en afstuderen. Wij stellen een werkplek, begeleiding en laboratoriumfaciliteiten beschikbaar. Bij voorkeur komt de student zelf met een studievraag.

Gastcolleges

Het is belangrijk dat opleidingen goed aansluiten op de praktijk. Daarom ondersteunen wij onderwijsinstellingen. We geven gastcolleges over wegenbouw aan hbo-studenten van de opleiding Civiele Techniek. Daarnaast bezoeken studenten en leerlingen ons bedrijf en laboratorium om kennis op te doen over producten en producteigenschappen. Zo leveren wij een actieve bijdrage aan het opleiden van vakbekwame mensen in de sector.

Brandpunt heeft één van onze leerlingen geïnterviewd voor de serie Tenminste Houdbaar Tot. Daarnaast heeft het SOMA College een leerling en collega van ons geïnterviewd:

Contact

Sandra Bijker

Medewerker P&O


T. 038 - 477 17 41
E. Stuur een e-mail